Personlig kod försvinner | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Personlig kod försvinner

| nyheter

Pensionsmyndigheten har beslutat att ta bort möjligheten att logga in med personlig kod på Mina sidor från den 8 juni 2017. Orsaken till att vi tar bort personlig kod är att ytterligare höja säkerheten och skydda integriteten för de som loggar in och använder våra e-tjänster.

Från och med 8 juni 2017 kan du bara logga in med e-legitimation (BankID). Om du saknar e-legitimation, är utlandsbosatt,  är god man/förvaltare eller har frågor kan du kontakta oss på Kundservice.

Kontakta oss på Kundservice

Din personliga kod som du fått med ditt orange kuvert eller på annat sätt fungerar tillsvidare som identifieringsmetod i kundservice och självbetjäningstjänsten i talsvar via telefon 0771- 776 776. 

Mer om inloggning med e-legitimation, BankID

Personal code will no longer be an option

The Swedish Pension Agency has decided to remove the possibility to sign in with Personal Code on My Pages (Mina sidor) from June 8, 2017. This is to enhance the security and to protect the integrity of those who log in and use our e-services.

From June 8, you can only sign in with e-ID (BankID). If you do not have an e-ID, or if you are living outside of Sweden, or if you are a legal guardian/trustee or if you have questions, please contact us at Customer Service.

Contact us at Customer Service