Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Prognos för allmän pension 2021

| nyheter

Pensionsmyndigheten lämnar årligen fyra prognoser till regeringen gällande bland annat inkomst-/tilläggspension samt premiepension. I februari visade prognosen att pensionerna skulle öka 2021 med 0,3 procent. Prognosen för maj visar istället på en minskning med 1,5 procent. 

Om prognosen infrias innebär det att en person som har en inkomst-/tilläggspension på 12 000 kronor per månad före skatt får en minskning med 180 kronor per månad från 2021.

Orsaken till den negativa utvecklingen är att inkomsterna i Sverige utvecklas mycket svagt, endast + 0,1 procent enligt prognosen. Det beror i huvudsak på covid-19. Fler permitterade och fler arbetslösa gör att inkomsterna i genomsnitt står mer eller mindre stilla. Det påverkar inkomst- /tilläggspensionen eftersom värdeförändringen på dessa pensioner bestäms av inkomsternas utveckling i Sverige.

Prognos för premiepensionen

Prognosen för premiepensionen 2021 är en minskning med 8 procent från 2021. Genomsnittlig premiepension är cirka 700 kronor i månaden. Äldre pensionärer har vanligen mindre än detta genomsnitt, yngre har vanligen mer.

Hur påverkas garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd?

Pensionärer som har del av pensionssystemets grundskydd i form av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får med automatik högre grundskydd om inkomst-/tilläggspensionen minskar. Det kompenserar helt eller delvis för den lägre inkomst-/tilläggspensionen. Cirka 800 000 av 2,2 miljoner pensionärer har någon del grundskydd i sin totala pension.