Så blir pensionen 2017 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så blir pensionen 2017

| nyheter

I år höjs den genomsnittliga pensionen med cirka 260 kronor per månad. Den totala pensionen blir dock olika för olika grupper. De som får störst höjning av den totala pensionen är pensionärer med medelhög eller hög inkomstpension.

Nu visar nya beräkningar att inkomstindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs nästa år med cirka 2,8 procent. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och de flesta tjänstepensioner, höjs med 1,1 procent.

Olika grupper får olika mycket i höjning

Sveriges 2,1 miljoner pensionärer påverkas på olika sätt av förändringarna nästa år.

  • 260 000 ensamboende pensionärer, varav de flesta är kvinnor, får en genomsnittlig höjning på 199 kronor per månad.
  • 435 000 pensionärer, varav de flesta är kvinnor, som har viss del garantipension, men som inte erhåller bostadstillägg får sin totala pension höjd med 215 kronor per månad.

Utbetalningsbesked och utbetalningar 2017

Du kan se ditt utbetalningsbesked för 2017 års allmänna pension i början av januari genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

När betalas din pension ut 2017?  

Sammanfattning - totala pensionen nästa år

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 2,8 procent, vilket ger i snitt 300 kronor före skatt i månaden.
  • Fondförsäkring ökar i snitt 4,1 procent, vilket motsvarar cirka 21 kronor mer i månaden.
  • Traditionell försäkring minskar i snitt 12,5 procent, vilket motsvarar cirka 56 kronor mindre i månaden i genomsnitt.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 1,1 procent.

Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 260 kronor per månad.

Så blir pensionen 2017 per grupp, brutto
Pensionärsgrupp
Antal kvinnor Antal män Förändring procent Förändring kronor
Ensamstående pensionär med bostadstillägg
209 065
53 627
1,4 199
Sammanboende pensionär med bostadstillägg
11 959 16 328 0,8 76
Pensionär med stor del garantipension (ej bostadstillägg)
33 703 6 295 1,1 86
Pensionär med viss del garantipension (ej bostadstillägg)
344 082 91 165 1,9 215
Pensionär med låg inkomstgrundad pension <13 000 kronor (ej garantipension eller bostadstillägg)
242 177 193 280 2,2 339
Pensionär med medel inkomstgrundad pension 13 000 - 15 700 kronor (ej garantipension eller bostadstillägg)
157 603 271 651 2,2 468
Pensionär med hög inkomstgrundad pension >15 700 kronor
103 660 325 415 2,1 621