Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så blir pensionen 2018

| nyheter

2018 höjs den genomsnittliga totala pensionen med cirka 380 kronor per månad efter skatt. Den totala pensionen varierar dock mellan olika grupper av pensionärer. De som får störst höjning av den totala pensionen är pensionärer med låg till medelhög pension samt pensionärer med bostadstillägg. Sänkt skatt för pensionärer påverkar också pensionen nästa år.

Olika grupper får olika mycket i höjning

Sveriges 2 miljoner pensionärer påverkas på olika sätt av förändringarna nästa år.

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1 procent.
  • Pensionärer som valt fondförsäkring får i snitt sin premiepension sänkt med 3,8 procent. Detta på grund av den sänkta förskottsräntan.
    Mer om sänkt förskottsränta i premiepensionen
  • Pensionärer som valt traditionell försäkring får sin premiepension höjd med i snitt 3,3 procent.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 1,6 procent.
  • Totalt ökar den genomsnittliga pensionen med cirka 236 kronor per månad före skatt, och cirka 380 kronor per månad efter skatt.

Ändrade skatteregler påverkar

Ändrade skatteregler som börjar gälla från 1 januari påverkar 2018 års pensioner. Skatten sänks för de pensionärer som har pensionsinkomst mellan 10 000 och 35 000 kronor per månad. Störst effekt får de pensionärer som har en total pension runt 17 000 kronor per månad.

Utbetalningsbesked och utbetalningar 2018

Du kan se ditt utbetalningsbesked för 2018 års allmänna pension i början av januari genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

När betalas din pension ut?

Pressmeddelande om pensionen 2018