Höjd pensionsålder vad innebär det? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Höjd pensionsålder vad innebär det?

| nyheter

14 december blev en politisk överenskommelse klar om bland annat en höjning av pensionsåldern i den allmänna pensionen. Detta är en kortfattad beskrivning av vad den kan innebära för dig som ännu inte börjat ta ut din allmänna pension. Detta är ett förslag som ska beslutas av riksdagen, det är följaktligen inget riksdagsbeslut ännu.

Pensionsåldrar

61 år – tidigaste uttag av allmän pension

Du kan idag tidigast ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 61 år. Är du född 1958 eller tidigare gäller detta för dig även fortsättningsvis.  

Förändringar framåt

 • År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 62 år. Är du född 1959 eller 1960 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 62 års ålder.
 • År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 63 år. Är du född 1961 eller 1962 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder.
 • År 2026 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 64 år. Är du född 1963 eller senare kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder.

Bra att känna till

 • Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir pensionen du får ut per månad livet ut eftersom pengarna måste räcka längre.
 • Det är högre skatt på pension före januari det år du ska fylla 66 år.
 • Om du fortsätter jobba samtidigt som du tar ut allmän pension så påverkas a-kassan om du skulle bli arbetslös.

67 år – lagen om anställningsskydd

Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så.  

Förändringar framåt

 • År 2020 höjs åldern för LAS till 68 års ålder. Är du född 1953 har du då rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder enligt lagen om anställningsskydd.
 • År 2023 höjs åldern för LAS till 69 års ålder. Är du född 1955 eller senare har du då rätt att vara kvar på jobbet till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd.

Dock kan åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder ikraft.

Åldern för hur länge du har rätt att jobba kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder ikraft.

Bra att känna till

 •  Ju senare du tar ut din pension, desto högre blir pensionen du får ut per månadlivet ut eftersom pengarna behöver räcka färre år.
 • Det är lägre skatt på pension och arbetsinkomst från och med januari det år du ska fylla 66 år.
  Senare pension ger lägre skatt

65 år – socialförsäkringar 

Du kan idag tidigast få garantipension och bostadstillägg från 65 års ålder. Är du född 1957 eller tidigare gäller detta för dig även fortsättningsvis.

Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras på ditt civilstånd, hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige.

Bostadstillägg till pensionärer är ett skattefritt tillägg till din allmänna pension för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende.

Förändringar framåt

 • År 2023 höjs den lägsta åldern för att få garantipension och bostadstillägg till 66 år. Är du född 1958 eller 1959 kan du tidigast få garantipension och bostadstillägg från 66 års ålder. Har du sjukersättning eller a-kassa kommer den att fortsätta betalas ut fram tills 66 års ålder.
 • År 2026 ska åldern för när man tidigast får ta ut garantipension och bostadstillägg kopplas till medellivslängdens utveckling. Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av garantipension och bostadstillägg höjas efter medellivslängdens utveckling. Är du född 1960 eller senare så kan åldern för att få garantipension och bostadstillägg bli högre än 66 år. Politikerna har ännu inte beslutat exakt vilka regler som kommer att gälla kring detta. 

Undantag: i överenskommelsen finns en undantagsregel, det gäller dig som har rätt till garantipension och har minst 44 år i arbetslivet, du ska även fortsättningsvis kunna få garantipension från 65 års ålder. Politikerna har ännu inte beslutat exakt vilka regler som kommer att gälla kring detta. 

Korta fakta

 • Drygt hälften av befolkningen kommer inte påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder. Minst en fjärdedel kommer att tjäna på en höjd pensionsålder medan som mest en fjärdedel istället kommer att missgynnas.
 • Ungefärlig uppgift om andel personer som börjar ta ut allmän pension vid: 61 år: 7,5 %
  62 år: 7,1 %
  63 år: 9,5 %

Det finns fler saker som tas upp i överenskommelsen, bland annat förändringar inom premiepensionen.

Hela överenskommelsen från Pensionsgruppen