Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sommarjobba och få mer i pension

| nyheter

Du som sommarjobbar och tjänar över 19 670 kronor under året kommer få ett tillskott på cirka 432 kronor per år livet ut i allmän pension från 65 år. Väntar du till efter 68 år med att ta ut pensionen kommer du istället få ut cirka 516 kronor mer per år livet ut.

För den som istället tjänar under gränsen betalar ingen skatt men får då heller inget tillskott till sin pension.

Det är den årliga deklarerade inkomsten som ligger till grund för beräkningen av hur mycket som tjänas in till allmänna pensionssystemet. Om årsinkomsten överstiger gränsen för deklarationsskyldighet tjänar individen in till den allmänna pensionen. Gränsen eller tröskelvärdet går vid 42,3 procent av det gällande prisbasbeloppet. 

För år 2019 innebär det att pensionsrätt utgår om årsinkomsten är 19 670 kronor eller högre. Om inkomsten passerar denna gräns så är inkomsten pensionsgrundande från första kronan, det vill säga hela din årsinkomst ligger till grund för beräkning av pensionsrätten.

Tabellen visar vad lön under ett år ger i allmän pension i dagens penningvärde.

Inkomst per år

Pensionsrätt

Inkomstskatt på arbetsinkomst (32,1%)

Högre pension per år vid uttagsålder 65 jämfört med ingen lön

Högre pension per år vid uttagsålder 68 jämfört med ingen lön

19 669

0

0

0

0

19 670

3 385

0

432

516

25 000

4 302

1 766

552

660

50 000

8 605

3 869

1 116

1 320

100 000

17 210

13 177

2 244

2 640