Varför sänks pensionen trots att mina fonder ökat i värde? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Varför sänks pensionen trots att mina fonder ökat i värde?

| nyheter

Den genomsnittliga pensionen för 2018 har ökat men för de pensionärer som har fondförsäkring för sin premiepension kan månadsbeloppet ändå ha sänkts på grund av att förskottsräntan blivit lägre. 

De flesta svenska pensionärer får en höjning av pensionen under 2018. Skatten sänks samtidigt som garantipensionen, inkomst- och tilläggspensionen och taket för bostadstillägget höjs.
Ungefär 1,5 miljoner pensionärer har en del av sin pension från premiepensionen, av dessa har cirka 1,2 miljoner valt att ha sin premiepension i fondförsäkring. Det innebär att du som vill kan fortsätta att byta fonder och välja placering för din premiepension. Premiepensionen kan därför både öka eller minska i värde beroende på hur det går för fonderna.

I år är det dock många pensionärer som kommer att få sänkt premiepensionsutbetalning trots att premiepensionsfonderna i många fall har haft en bra värdeökning. Pensionärer med fondförsäkring får sin premiepension sänkt med i genomsnitt 3,8 procent. Sänkningen beror på att förskottsräntan har blivit lägre, från 3,0 procent till 1,75 procent.

Vad är förskottsränta?

När du börjar ta ut din premiepension så ingår samtidigt ett förskott på din förväntade  framtida avkastning på premiepensionspengarna. Pensionsmyndigheten gör en prognos för hur aktie- och räntemarknad kommer att utvecklas. Utifrån det räknas förskottet ut med en så kallad förskottsränta, som då påverkar hur stort ditt förskott blir varje år.

Förskottsräntan finns för att dina premiepensionspengar förväntas fortsätta växa i framtiden samtidigt som du när du slutat jobba och börjar ta ut din pension troligtvis får en lägre inkomst än tidigare. När det nya pensionssystemet infördes ville man se till att du som går i pension får del av den beräknade framtida avkastningen redan när du börjar ta ut pension. På det sättet blir utbetalningen jämnare över tid, samtidigt som du inte får en lika stor inkomstminskning precis när du slutar jobba.

Varför sänks förskottsräntan?

Förskottsräntan har sänkts för att den förväntade framtida avkastningen på räntepapper och obligationer beräknas bli lägre. Dagens låga räntor förväntas bli låga under lång tid framöver och då skrivs prognosen för den framtida avkastningen ned. Pensionsmyndigheten kan därför inte lämna lika höga förskott som tidigare. Den sänkta förskottsräntan ger lägre premiepension nu, men högre ökningstakt framöver än den gamla förskottsräntan hade gjort.

Det är fortfarande avgörande vilken avkastning du har som individ på ditt premiepensionskapital. Många har haft en god avkastning under 2017, utan den hade sänkningen på premiepensionen blivit större. 

Yngre pensionärer påverkas mer än äldre pensionärer

Den genomsnittliga utbetalningen från premiepensionen är cirka 530 kronor i månaden. För äldre pensionärer som inte har en lika stor andel pension i premiepensionsrätter är genomsnittet lägre och för yngre pensionärer som hade hunnit tjänat in mer till sin premiepension innan de slutade jobba är beloppet högre.

En nybliven pensionär som är 65 år har i genomsnitt 1000 kronor i månaden i premiepensionsutbetalning. För 65-åringarna innebär den sänkta förskottsräntan cirka 130 kronor (13 procent) lägre utbetalning av premiepension per månad i genomsnitt medan en 75-årig pensionär i genomsnitt får 30 kronor (9 procent) lägre utbetalning per månad eftersom de i genomsnitt har 300 kronor i premiepensionsutbetalning i år. Sänkningen av förskottsräntan påverkar alltså de pensionärer som har premiepension olika mycket. De yngre pensionärerna har en längre förväntad tid som kapitalet kan förräntas, därför påverkas de mer än de äldre när räntan ändras.