Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vi gör allt för kortare handläggningstider

| nyheter

Vi arbetar för fullt med att alla som har rätt till bostadstillägg ska få det så fort som möjligt.

Just nu är handläggningstiderna för bostadstillägg långa.

Varför fattar vi inte beslut snabbare?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för dig som har en låg pension. Enligt lag måste vi ta reda på uppgifter om bland annat din ekonomi för att kunna besluta om din rätt till bostadstillägg. Vi kan inte fatta beslut om din ansökan är ofullständigt i fylld. De flesta ansökningar är bristfälligt ifyllda där många fält lämnas tomma eller fylls i fel.

Vår handläggning drar ut på tiden när vi försöker komplettera tomma eller felaktigt ifyllda ansökningar. Handläggningstiden förkortas om alla uppgifter lämnas i ansökan. Idag är bara tre av tio ansökningar på blankett fullständigt och rätt ifyllda.

Så minskar vi handläggningstiden

Pensionsmyndigheten har exempelvis, tack vare extra pengar från regeringen, snabbt kunnat anställa fler handläggare. Vi har tagit fram en webbtjänst för anhöriga som kan ansöka om bostadstillägg för den som inte kan ansöka själv. Vi inför också ett nytt IT-system som gör det enklare för oss att handlägga bostadstillägg.

Så får du ett beslut så snabbt som möjligt

Gör en preliminär beräkning som visar om du har rätt till bostadstillägg. Då vet du också vilka uppgifter du behöver för att kunna ansöka om tillägget och vår handläggning av din ansökan går då snabbare. Ansök sedan via vår webbplats.

Så kan anhöriga och andra hjälpa

Du som är make, maka, sambo eller barn kan använda vår webbtjänst för att ansöka om bostadstillägg med din egen e-legitimation för en anhörig som inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi.  

Du som är annan behörig anhörig eller ställföreträdare som god man eller förvaltare, kan  ansöka med hjälp av en blankett. Kontakta kundservice för hjälp.

Ansök om bostadstillägg eller anmäl ändringar åt någon annan – som behörig anhörig

Om du gör din ansökan om bostadstillägg själv men får hjälp av någon annan att fylla i den, kan du lämna kontaktuppgifter till denna person i ansökan.

Innan du ansöker bör du göra en preliminär beräkning för att se om din anhörig kan ha rätt till bostadstillägg.

Gör en preliminär beräkning

Läs om vad som gäller för dig som hjälper någon att ansöka.

Inloggning för behöriga anhöriga

Frågor och svar om bostadstillägg