Förmåner till dig som jobbar på Pensionsmyndigheten | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Förmåner till dig som jobbar på Pensionsmyndigheten

Som statligt anställd och med Pensionsmyndigheten som arbetsgivare har du tillgång till ett antal förmåner.

Varje år har du mellan 28-35 semesterdagar per år beroende på din ålder. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Friskvårdsbidrag och motion på arbetstid

Medarbetare har möjlighet att utnyttja både friskvårdsbidrag och att en timme i veckan utöva motion och friskvård på arbetstid.

Tjänstepension

Utöver din allmänna pension får du också någon av de statliga tjänstepensionerna PA 03 eller PA 16, genom din anställning hos oss.

Försäkringar

Som anställd hos oss  har du en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd för efterlevande make/registrerad partner/sambo och barn. Du omfattas också av personskade- och arbetsskadeförsäkringar, och har naturligtvis en tjänstereseförsäkring.

Förstärkt sjuk- och föräldrapenningtillägg

Vi kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan om du blir långvarigt sjuk eller ska vara föräldraledig, vilket kompenserar en del av inkomstbortfallet.

För att underlätta din föräldraledighet betalar vi en kompletterande ersättning, vilket motsvarar 90 procent av din lön under hela 360 dagar. Vi erbjuder också kompletterande ersättning för upp till 10 VAB-dagar per år för den som har en lön som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Du får också möjlighet att ansöka om att arbeta deltid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Flexibel arbetstid

Hos oss finns möjlighet till flexibla arbetstider för många medarbetare, men en del arbetsgrupper har schemalagd arbetstid.

Läkarbesök och läkemedel

Du har möjlighet att göra läkarbesök och tandläkarbesök på arbetstid. Du kan också få viss ersättning för dina kostnader när du går till läkare och sjukgymnast samt få ersättning för vissa läkemedel. 

Kompetensutveckling och karriärvägar

Nyfikenhet och ständigt lärande är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb hos oss. Vi ser till att du får den kompetensutveckling du behöver för att utveckla dig själv och därmed även verksamheten.

Vi uppmuntrar till kompetensutveckling genom att du kan delta i projekt, pröva nya roller inom nya områden och olika läraktiviteter.

Är du motiverad och tar personligt ansvar har vi möjligheterna för dig.

Några av våra medarbetare berättar närmare om sitt arbete på Pensionsmyndigheten.

Träffa några av våra medarbetare