Säkerställ kvittens vid byte av fonder via mobil | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Säkerställ kvittens vid byte av fonder via mobil

När du har signerat ett byte av fonder i din mobil med hjälp av BankID ska du i normala fall automatiskt slussas tillbaka till webbläsaren där du får en bekräftelse på att bytet är genomfört.

Om detta inte sker behöver du själv gå tillbaka till webbläsaren för att signeringen och fondbytet ska gå igenom.

Du måste få bekräftelse

Om du inte har fått en bekräftelse på att bytet av fonder är genomfört kan vi inte garantera att fondbytet gått igenom.