AP7 Såfa och statens sparalternativ för premiepensionen - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

AP7 Såfa och statens sparalternativ för premiepensionen - frågor och svar

Frågor och svar om AP7 Såfa och statens sparalternativ för premiepensionen. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Hur byter jag från förvalsalternativet AP7 Såfa till andra fonder?

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor och väljer menyn Byt fonder. Där fyller du i de fonder du vill spara i och tar bort AP7 Såfa. Ditt nya fondval måste summera till 100 procent. Du tar inte bort dina pengar, utan ändrar bara själva fondvalet. Du kan också behålla AP7 Såfa som en del av ditt fondval.

Hur fungerar AP7 Såfa?

AP7 Såfa består av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. När du är ung och upp till 55 års ålder, har du bara aktiefonden. När du blir äldre än så kombineras aktiefonden med räntefonden.

AP7 Aktiefond är en global aktiefond som sprider risken i aktier i företag över hela världen. Aktiefonden har en hävstång. Med så kallade derivat höjs risknivån i aktieandelen med normalt 25 procent. Detta innebär att om index går upp 1 % en enskild dag så går AP7 Aktiefond upp 1,25 %. Går index ner med 1% så AP7 Aktiefond ner med 1,25%. För aktuell hävstång se fondens faktablad.

AP7 Räntefond investerar i svenska räntebärande papper.

AP7 Såfas webbplats

Hur gör jag om jag är pensionär och har AP7 Såfa men vill ha en högre risk i mitt premiefondsparande?

Då byter du från AP7 Såfa - som automatiskt anpassar risken efter ålder - till AP7 Offensiv med hög risknivå eller AP7 Balanserad med lika delar aktier och räntor.

Du kan också välja enbart AP7 Aktiefond, enskilt eller i kombination med upp till fyra andra premiepensionsfonder på fondtorget.

Hur är avgiften i AP7 Såfa jämfört med andra fonder?

Maxavgiften i AP7 Såfa är 0,08 procent. Snittavgiften för fonderna på fondtorget är per årskiftet 2019/2020 0,43%.

Kan jag byta bort AP7 Såfa ur min portfölj?

Ja, du kan när som helst välja andra fonder till ditt premiepensionssparande. Du kan också behålla AP7 Såfa som en del av ditt fondval

Du kan själv bestämma risknivå genom att välja någon av de statliga förvaltningsalternativen AP7 Försiktig, AP7 Balanserad eller AP7 Offensiv. Du kan välja dem som hel eller en del av ditt fondval.

På vilket sätt anpassar AP7 Såfa risken efter din ålder?

AP7 Såfa är åldersanpassat till den enskilde individen, ett så kallat generationssparande. Risken avtar i takt med att spararen blir äldre.Till skillnad från generationsfonderna i fondutbudet får varje årskull från och med 56 års ålder en egen risknivå. I generationsfonderna har ofta alla födda under samma årtionde samma risknivå.

AP7 Såfa har hela innehavet placerat i AP7 Aktiefond tills du är 55 år. Sedan ökar andelen i AP7 Räntefond successivt med cirka tre procent varje år och andelen i aktiefonden minskar med motsvarande tre procent.

Vad händer med AP7 Såfa när jag blir pensionär?

Från det att du fyller 56 år minskar risken i AP7 Såfa i takt med stigande ålder. När du är 75 år är ungefär 33 procent av ditt sparande placerat i aktiefonden och resten i räntefonden.

De flesta som går i pension har kvar premiepensionen i fondförsäkring. Nivån på utbetalningen bestäms på värdet av fonden i december varje år.

En del byter till traditionell försäkring, som garanterar ett belopp varje månad så länge man lever. Om förvaltningen går bra får pensionären utöver det garanterade beloppet även ett tilläggsbelopp.

Vem ansvarar för AP7 Såfa?

AP7 Såfa och de tre statliga fondportföljerna har tagits fram och förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden, som ansvarar för innehållet och riskfördelningen i fondportföljerna.

Pensionsmyndighetens ansvarar för att produkterna är åtkomliga och valbara på myndighetens webbplats och via blankett. Pensionsmyndigheten svarar övergripande om förändringarna och AP7 svarar på detaljfrågor om produkterna.

www.ap7.se

Varför saknar AP7 fonderna hållbarhetsindikatorer?

AP7 levererar inte innehavsinformation till Morningstar och saknar därför hållbarhetsrisk och kan inte få märkningen för låg koldioxidrisk. Du kan läsa mer om AP7s strategier för hållbarhet på AP7s webbsida.