Levnadsintyg - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Levnadsintyg - frågor och svar

Vi har samlat frågor och svar om levnadsintyg för dig som är pensionär och bosatt utanför Sverige. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Vad händer om Pensionsmyndigheten inte får in ditt levnadsintyg?

Om Pensionsmyndigheten inte inom 105 dagar, efter det att det första årliga levnadsintyget skickades ut, får in ett korrekt ifyllt levnadsintyg slutar Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan att betala ut din förmån.

Vad ska jag göra när jag får mitt levnadsintyg?

Det är viktigt att du läser igenom informationen som bifogas levnadsintyget. När du fått ditt levnadsintyg söker du upp en av de godkända myndigheterna eller institutionerna, skriver under intyget och visar din legitimationshandling. Tjänstemannen hos berörd myndighet eller institution skriver under och stämplar levnadsintyget. Därefter skickar du intyget i bifogat svarskuvert till:

Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
FE 7001
SE-839 77 Östersund
Sweden

När intyget kommer till Pensionsmyndigheten kontrollerar vi det. Är det korrekt ifyllt och bekräftat så kommer din förmån att fortsätta betalas ut som vanligt. Om det inte kommer in något intyg inom 45 dagar skickar vi en påminnelse tillsammans med ett nytt levnadsintyg. Det är viktigt att du använder originalintyget. Om levnadsintyget inte skickas in inom angiven tid kommer din förmån inte längre att betalas ut.

Vad ska jag göra om jag inte fått något levnadsintyg?

Om du inte har fått något levnadsintyg beror det oftast på att du har bytt adress och glömt att meddela Pensionsmyndigheten om detta. Kontakta Pensionsmyndighetens kundservice, så får du hjälp med ett nytt levnadsintyg.

Vem får skriva under levnadsintyg om du inte kan ta dig till en godkänd institution?

Om du inte kan besöka någon av de angivna institutionerna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande kan Pensionsmyndigheten i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. I övrigt finns inga undantag från reglerna.

Kontakta gärna Pensionsmyndigheten, telefon + 46 498 200 700, om du har frågor om detta.

Normalt kan en svensk ambassad, ett svenskt konsulat, en utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, en utländsk polismyndighet eller en utländsk registerförande befolkningsmyndighet skriva under ditt svenska levnadsintyg.

Vilka regler gäller för levnadsintyget?

Frågan om levnadsintyg är reglerad genom en bestämmelse i socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110. I 110 kap. 15 § socialförsäkringsbalken står det "För utbetalning av en förmån utomlands får det krävas bevis om att rätten till förmånen består ."

I Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2012:2) om levnadsintyg regleras vilka institutioner som godtas som intygslämnare att en person som är bosatt utomlands lever.