Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Adiga ayaa ka mas’uul ka ah lacagta hawlgabka oo faa’iidada laga helo

Lacagta hawlgabka oo laga faa´iido waa qayb yar  oo ka mid ah lacagta hawlgabka guud. Waxaa sannad walba boqolkiiba 2,5  mushaharkaaga iyo dakhliyada kale oo aad canshuurta ka bixiso loo gooyaa  qaybtaan ka midka ah lacagta hawlgabka.

Lacagta hawlgabka laga faa´iido waxay ku salaysan tahay  iskugeynta dhammaan lacagaha aad xaqa u leedahay oo ka midka ah hannaanka  faa´iido ka dhalinta lacagta hawlgabka. Inta lacagtaasi le´ekaaneyso waxay ku  xiran tahay hadba inta aad lacag bixisay iyo horumarka ay sameeyeen sanduuqyada  aad lacagta ku kaydsatay.

Adiga ayaa dooranaaya hadba inta lacag aad dooneyso in aad ku  kaydsato sanduuqa lacagta hawlgabka, laakiin khasab kugu ma aha in aad doorato.  Haddii aadan dooran, waxaa lacagtaada lagu shubayaa AP7  Såfa — habka qaranka ee maaraynta da´da lagu jaangooyey. Ma jiraan wax  muujinaya in ay ka fiicnaan lahayd in aad lacagtaada hawlgabka u doorato sanduuq  hawlgabka.

Haddii aadan dalka Iswiidan  ka soo shaqayn wixii ka dambeeyey  1994, markaa xaq uma yeelaneysid lacagta hawlgabka ee faa´iidada lag  sameeyo.

Ka dardaaranka dhaxalka ee lacagta hawlgabka ee faa´iidada lag  sameeyo

Marka ugu horreeya oo aad codsato lacagta hawlgabka ee  faa´iidada laga sameeyo, ayaa waxaa saxiixeysaa ammaangelinta dhaxalka.

Ammaangelinta dhaxalku waxa weeye in lacagta hawlgabka ee  faa´iidada laga sameeyo la siin doono qofka aad isqabtaan ama aad wadanoolaansho  isku la qoran tihiin haddii aad ka hor dhimato.

Xusuusnow in ammaangelinta dhaxalku ay keeneyso  in lacagta hawlgabka la bixinayaa ay yaraaneyso maadaama ay gaareyso qofka aad  isqabtaan haddii aad ka hor dhimato.

In Swedish

Du bestämmer över din premiepension

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.