Dalbashada lacagta hawlgabka | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Dalbashada lacagta hawlgabka

Maadaama aanay jirin wakhti go’an oo lagu bixiyo lacagta dadka hawlgabka la siiyo, adigana lacagtu si otomaatik ah kuugu soo dhicimayso. Waxaad ku khasban tahay inaad codsatid wakhtiga aad rabto in lacagta hawlgabka lagu siiyo. 

Waxaad lacagta hawlgabka ka codsanaysaa bogga internetka ama foom ayaad buuxsanaysaa. Haddii aad deggen tahay meel ka baxsan wadan sida wadamada EU- ama EES (EES, EU- waa wadamada sida Noorwey, Island iyo Liechtenstein) iyaga ayaad hay’adaha u qaabilsan lacagta hawlgabka ka codsanaysaa wadanka aad markaa ka deggen tahay.

Wakhtiga ugu soo horeeya ee aad lacagta hawlgabka qaadanaysaa waa bisha ugu horaysaa ee aad ka buuxiso markaad gaadho sannadka 61. Waad shaqaysankartaa adiga oo qaadanaya lacagta guud ee hawlgabka. Waxaad xaq u leedahay inaad shaqayso ilaa iyo inta aad gaadhayso 67 jir, laakiin haddii adiga iyo shaqa bixiyahaagu aad isku afgarataan wakhti intaa kabadan markaa waa laguu oggolyahay inaad shaqayso.

Haddii ay Lacagta hawlgabku  wakhti dambe kuu bilaabato lacagta ayaa markaa kuu badanaysa. Sababtoo ah inta aad shaqaynayso waxa kuu dhigmaysa lacagta hawgabka waxana laguu xisaabinayaa oo laguu arkayaa inaad wakhtigaaba hawlgab ahayd.

Markaad codsiga samaynaysid waxaad go’aansanaysaa inaad qaadatid lacagta hawlgabka loogu talagay oo dhan, ama qayb ka mid ah bilkasta. Waxaad kaloo go’aan ka gaadhaysaa haddii aad doonayso inaad qaadato lacagta joogtada ah ee caymiska hawlgabka (premiepension) waxaana lacagtaa lagu siinayaa marka lacagaha kale ee hawlgalka guud lagu siinayo.

Lacagta hawlgabka waxaad sii codsankartaa laba bilood kahor intaanay lacagtu kuu bilaaban. Haddii aad deggentahay wadamada dibedda waxa markaa haboon inaad lacagta sii dalbatid lix bilood kahor.

Hay’adda qaabilsan lacagta hawlgabka (Pensionsmyndigheten) iyada ayaa bixinaysa lacagta guud ee hawlgabka bilkasta halmar. Haddii lagu siiyo lacagta hawlgabka agoonta (efterlevnadspension), lacagta kaalmada kirada guriga (bostadstillägg), ama masruufka dhaqaale ee dadka waaweyn la siiyo (äldreförsörjningsstöd) markaa dheefahaas oo dhan iskumar ayaa lagu wada siinayaa. 

In Swedish

Ansöka om pension

Eftersom det inte finns någon bestämd pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.