Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sidan ayaad adigu lacagtaada hawlgabka u shaqaysankarta

Marka aad adigu wadanka Isiidhan ka shaqaysid waxa laguu dhigayaa lacag gaadhaysa 18,5 boqolkiiba iyadoo laga tixraacayo mushahaarada aad qaadatid iyo lacagaha kale ee ku soo gala ee aad canshuurta ka bixid waxaana laacgtaas laguugu daryaaa lacagtaada guud ee hawlgabka sannad walba. Boqolkiiba 16 waxa laguugu darayaa lacagta dakhli ahaan ku soo gasha ee hawlgabka loogu talagalay, markaa lacagta hawlgabka loogu talagay waxay la socotaa lacagta dhakhliga horumarka wadanka Iswiidhan.

Boqolkiiba 2, 5 soo hadhay ee mushahaaradaadka ka imanaysa iyo lacagaha kale ee ku soo gala ee aad cashuurta ka bixisay waxa loo diraa lacagta joogtada ah ee caymiska hawlgabka (premiepension), waxaad markaa halkaa ku haysataa inaad adigu doorato meesha aad lagactaas ku shubayso (fonder). Uma baahnid inaad adigu doorato. Haddii aanad waxba dooran oo aanad lacagtaa meelna ku shubin waxay lacagtaasi tegeysaa meel la yidhaahdo AP7 Såfa – waa meel ay dawladu maamusho oo loogu talagalay inay dadka u noqoto xalkale

Marka laga reebo dakhliga shaqada kaa soo gala waxa iyaguna jira dakhliyo kale oo la bixiyo kuwaas oo aad xaq ugu leedahay lacagta hawlgabka. Waxa laysku yiraahdaa lacagta aasaaska hawlgabka (pensionsgrundande belopp). Lacagtaas aasaaska hawlgabka waxa lagugu siinayaa wakhtigii aad carruurta yar yar korinjirtay, wakhtigii aad shaqada jiro uga maqnayd ama lagugu siinjiray lacagta aktifiititeetka aad qabato ama aad waxyaabo sar sare baranjirtay.

Mushahaarada ugu saraysa

Lacagta hawlgabka aad u shaqaysanaysaa way xadidan tahay oo ilaa iyo in ayaad u shaqaysankartaa, waxaana la yiraahdaa mushahaarada ugu saraysa (inkomsttak). Lacagta mushuhaarada ugu saraysa waxaanay u dhigantaa 7,5 lacagta gogoldhiga (inkomstbasbelopp) sannad walba taas oo lagu saleeyey mushahaaradii markii aad shaqayn jirtay lacagtaas oo loogu talagalay markaad hawlgabka noqotid.

Haddii aad adigu shirkad leedahay

Si laguu siiyo lacagta hawlgabka ee la siiyo dadka shaqaalaha ahaa waxaad adigu u baahan tahay inaad qaadatid mushuhaaro ama faa’iido shirkada kaaga soo baxday, waa inaad bixisaa khidmado iyo cashuur isla markaana aad adigu magdhabato lacagtii hawlgabka shaqada (tjänstepension) ee uu qofka shaqo bixiyuhu adiga kaa bixinlahaa, adigoo ugu talagelya inaad u dhigato (kaydsato) markaad hawlgab noqotid. 

In Swedish

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.