يمكن تحويل معاش التقاعد الإستثماري لشريك حياتك (Premiepension kan överföras till din partner) | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

يمكن تحويل معاش التقاعد الإستثماري لشريك حياتك (Premiepension kan överföras till din partner)

In Swedish

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.