Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Penzija se sastoji od više djelova

Vaša penzija ima više različitih izvora. Ako ste radili i živjeli u Švedskoj, imate pravo na opću penziju od države zasnovanu na prihodima na koje ste plaćali porez. Također možete imati i penziju iz radnog odnosa kao i penziju ostvarenu putem privatne penzijske štednje.

Opća penzija od države

Opću penziju koja dolazi od države administrira švedska uprava za penzije. Ona se sastoji od penzije po osnovu prihoda i premijske penzije i obje se temelje na Vašim prihodima. Opća penzija se također sastoji i od drugih penzija oviseći o tome kad ste rođeni ili ako ste imali niska primanja ili ukoliko niste imali nikakva primanja. 

Penzija iz radnog odnosa

Većina ljudi također primaju i penziju iz radnog odnosa. Ako ste imali više poslodavaca, moguće je da imate penziju od više penzijskih preduzeća.

Privatna penzijska štednja

Možete također privatno da štedite za penziju u Vašoj banci ili putem penzijskog preduzeća ako to želite. Takva štednja je dobrovoljna.

In Swedish

Din pension består av flera delar

Din pension kan komma från flera håll. Om du har arbetat och bott i Sverige får du allmän pension från staten som grundas på de inkomster du betalat skatt för. Du kan också ha tjänstepension från din arbetsgivare och ett eget sparande till pension.

Allmän pension från staten

Den allmänna pension som kommer från staten administreras av Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller inte har haft någon inkomst alls.

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Det är ett frivilligt sparande.