Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Podnošenje zahtjeva za penziju

Ne postoji određena dob za primanje penzije, te se ona se neće automatski isplaćivati. Morate sami podnijeti zahtjev kada je želite početi uzimati.

Zahtjev podnosite na našoj web stranici ili na formularu. Ako ste nastanjeni van Švedske u jednoj zemlji članici EU ili Evropskog ekonomskog prostora (EEP se sastoji od članica EU i Norveške, Islanda i Lihtenštajna) trebate da podnesete zahtjev penzionoj upravi u zemlji u kojoj živite.

Ako ste rođeni 1959. godine ili kasnije, možete dobivati svoju penziju najranije od mjeseca kada punite 62 godine. Ako ste rođeni 1958. godine ili ranije, možete dobivati svoju penziju najranije od mjeseca kada punite 61 godinu. Možete istovremeno i raditi i dobivati opću penziju. Imate pravo da radite do 67 godina, ali ako se vi i vaš poslodavac složite, možete nastaviti da radite još duže. Od 2020. godine imate pravo raditi sve do 68 godina.

Što kasnije odete u penziju, penzija će vam biti veća. To je zato što ćete stići zaraditi više novca i računa se da ćete biti penzioner kraće vrijeme.  

Kada podnosite zahtjev, odlučujete želite li uzeti cijelu penziju ili jedan dio svakog mjeseca. Također trebate odlučiti želite li da vam se istovremeno isplaćuje i premijska penzija i ostala opća penzija.

Zahtjev podnesite dva mjeseca prije nego što želite da počnete primati penziju. Ako živite u inostranstvu, trebate podnijeti zahtjev šest mjeseci prije.

Penziona uprava isplaćuje opću penziju jednom mjesečno. Ako imate nasljednu penziju, stambeni dodatak ili socijalnu pomoć za starije, te će se beneficije isplaćivati istovremeno.

In Swedish

Ansöka om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor eller har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.