Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Stambeni dodatak i socijalna pomoć za starije

Ako imate malu penziju ili nemate penziju, možete imati pravo na stambeni dodatak ili socijalnu pomoć za starije. 

Stambeni dodatak – dodatak za one sa malom penzijom

Ako imate malu penziju i živite u Švedskoj, možete podnijeti zahtjev i ostvariti pravo na stambeni dodatak. Kada podnesete zahtjev za stambeni dodatak, mi uvijek provjeravamo u isto vrijeme imate li pravo i na socijalnu pomoć za starije.

Ko može podnijeti zahtjev?

Možete podnijeti zahtjev kada napunite 65 godina i uzeli ste cijelu opću penziju ili ekvivalent inostrane penzije. Uobičajeno je da zahtjev za stambeni dodatak podnosite kasnije u životu, na primjer ako postanete samac/samica.

Možete podnijeti zahtjev bez obzira na to unajmljujete li ili posjedujete stan, a možete podnijeti zahtjev čak i ako imate sredstva. Vaši troškovi stanovanja, vaši prihodi, imovina i porodična situacija skupa određuju da li i koliko možete dobiti. Da biste znali trebate li se prijaviti, možete koristiti našu pomoć za obračun na pensionsmyndigheten.se. Možete nas također i pozvati.

Ovako podnosite zahtjev

Zahtjev podnosite kod nas u Penzionoj upravi. Najlakše je zahtjev podnijeti putem Interneta. U nekim slučajevima, srodnici mogu podnijeti zahtjev za vas. Ako imate supruga/suprugu ili vanbračnog partnera ili registriranog partnera, oboje zajednički podnosite zahtjev. 

Prijavite promjene

Imajte na umu da ste uvijek dužni dostaviti podatke o promjenama svojih materijalnih, stambenih i porodičnih prilika, koje mogu imati uticaja na vaš stambeni dodatak. Važno je da prijavite promjene i kako ne biste izgubili veću naknadu i da ne biste dobili previše, pa morali da vraćate.

Socijalna pomoć za starije - ako nemate pravo na penziju ili imate pravo samo na njen manji deo

Socijalna pomoć za starije je pomoć za vas koji ste nastanjeni u Švedskoj i nemate penziju ili ne možete dobiti punu penziju, na primjer, ako ste stigli u Švedsku u kasnijem dobu. To je pomoć koja vam omogućuje da platite svoj stan i izdržavate se.

Zahtjev podnosite na isti način kao i za stambeni dodatak, isti zahtjev se primjenjuje za obje pogodnosti. Čak i kod socijalne pomoći za starije morate prijaviti promjene koje mogu uticati na vašu socijalnu pomoć za starije.

In Swedish

Bostad Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Det är din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation som sammantaget avgör om och hur mycket du kan få. För att veta om du bör ansöka kan du använda vår beräkningshjälp som finns på pensionsmyndigheten.se. Du kan också ringa till oss.

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. 

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och  behöva betala tillbaka.

Äldreförsörjningsstöd – om du saknar eller endast har rätt till en mindre del pension

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.