AP7 Såfa ja stáhta foandamáhpat | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

AP7 Såfa ja stáhta foandamáhpat

Jus it hálit beroštit ila sakka du premiepenšuvnnas sáhtát válljet AP7 Såfa , mii heiveha várraga du agi mielde, dahje soames stáhta foandamáhpain, mas lea fásta várra olles seastináiggi.

AP7 Såfa — Stáhta jahkehálddahusmolsaeaktu

AP7 Såfa lea dutnje guhte háliidat seastima vuollegis divagiin ja ii hálit meroštit nu sakka seastimis. Lea áigun dagahit olles du seastima ja danin ii sáhte seaguhit dan iežá foanddaiguin. Du premiepenšuvnnaruđat bidjot AP7 Såfai jus it vállje iežá foanddaid. Váikko goas sáhtát válljet dahje vállje eret AP7 Såfa.

Stáhta foandamáhppa sierra várradásiiguin

Stáhta golbma válmmas foandamáhpat heivehit dutnje gii ieš háliidat válljet várradási dus seastimis, muhto ii hálit ráhkadit foandamáhpa ieš. Stáhta foandamáhpa ii sáhte seaguhit iežá foanddaiguin.

In Swedish

AP7 Såfa och statens fondportföljer

Om du inte vill engagera dig så mycket i din premiepension kan du välja mellan AP7 Såfa, som anpassar risken efter din ålder, eller någon av statens fondportföljer, som har en fast risk under hela spartiden.

AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ

AP7 Såfa är till för dig som vill ha ett sparande med låg avgift och som inte vill engagera dig så mycket i sparandet. Den är tänkt att utgöra hela ditt sparande och kan därför inte kombineras med andra fonder. Dina premiepensionspengar placeras i AP7 Såfa om du inte väljer andra fonder. Du kan när som helst välja eller välja bort AP7 Såfa.

Statens fondportföljer med olika risknivåer

Statens tre färdiga fondportföljer passar dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill skapa en fondportfölj på egen hand. Statens fondportföljer kan inte kombineras med andra fonder.