Orohatdoarjja ja boarrásiidfuolahandoarjja | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Orohatdoarjja ja boarrásiidfuolahandoarjja

Dus geas lea vuollegis ealáhat dehe ollásit váilu ealáhat soaitá leat riekti orohatdoarjagii dehe boarrásiidfuolahandoarjagii.

Orohatdoarjja – lasáhus dutnje geas lea vuollegis ealáhat

Dus geas lea vuollegis ealáhat ja orut Ruoŧas sáhtát ohcat ja lea riekti orohatdoarjagii. Go ozat orohatdoarjaga mii álot geahččat seamme áigge leago dus riekti boarrásiidfuolahandoarjja.

Gii sáhttá ohcat?

Don sáhtát ohcat go deavddát 65 jagi ja leat váldán olles iežat almmolaš ealáhaga dehe vástideaddji olgoriikkalaš ealáhaga.Lea dábálaš ohcat orohatdoarjaga maŋŋel eallimis omd. jus šattat aktoealli.

Don sáhtát ohcat beroškeahttá láiggutgo vai oamastat iežat orohaga ja don sáhtát ohcat vaikko dus lea opmodat. Du orohatgolut, du dietnasat ja opmodat ja bearašdilli mii oktiibuot mearrida  man olu sáhtát oažžut. Vai beasat diehtit galggatgo ohcat sáhtát jorgasit min rehkenastinveahkkái mii lea  pensionsmyndigheten.se. Don sáhtát maid riŋget midjiide.

Ná don ozat

Ozat Ealáhateiseválddis. Álkimus lea ohcat webbáikkis. Dihto dáhpáhusas oapmahaččat sáhttá ohcat dutnje. Jus leat náitosis, ovttasorru dehe registrerejuvvon guoibmi doai guođđibeahtti aktasaš ohcamuša. 

Almmut rievdamiid

Jurddaš ahte álot almmuhat iežat ruhtadili rievdamiid, orohat- ja bearašdili mii sáhttá váikkuhit du orohatdoarjagii. Lea dehálaš ahte almmuhat rievdamiid sihke ahte it mase alit buhtadusaid ja vai it oaččo ilá olu ja fertet máksit ruoktot.

Boarrásiidfuolahandoarjja – jus dus váilu dehe beare lea riekti unnit oassái ealáhaga

Boarrásiidfuolahandoarjja lea doarjja dutnje gii orut Ruoŧas ja dus váilu ealáhat dehe it sáhte oažžut olles ealáhaga, omd. jus leat boahtán Ruŧŧii maŋŋit eallimis. Dat lea doarjja vai basttát máksit iežas orohagas ja birget.

Ozat seamme ládje go orohatdoarjja, seamma ohcan guoská goabbes oavdduid. Maid boarrásiidfuolahandoarjagii guoská ahte de fertet almmuhit rievdamiid mat sáhttet váikkuhit du boarrásiidfuolahandoarjagii.

In Swedish

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Det är din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation som sammantaget avgör om och hur mycket du kan få. För att veta om du bör ansöka kan du använda vår beräkningshjälp som finns på pensionsmyndigheten.se. Du kan också ringa till oss.

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. 

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och  behöva betala tillbaka.

Äldreförsörjningsstöd – om du saknar eller endast har rätt till en mindre del pension

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.