Ásodatlasáhus – doarjja máksit iežas orruma | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ásodatlasáhus – doarjja máksit iežas orruma

Dus guhte lea penšuvdna ja ain orut Ruoŧas sáhtát ohcat ásodatlasáhusa min Penšuvdnaeiseváldi luhtte. Leat sierra eavttut das makkár penšuvdna dus lea.

Jus dus lea almmolaš penšuvdna

Sáhtát oažžut ásodatlasáhusa easká 65 jahkásaččas, váikko sáhttá váldit almmolaš penšuvnna juo 61 jagi rájis. Fertet váldit olggus olles du almmolaš penšuvnna vai galggat sáhttit ohcat ásodatlasáhusa. Jus leat riegádan 1938 dahje maŋibut ja dus lea riekti premiepenšuvdnii fertet maid váldit olggus olles du premiepenšuvnna.

Jus dus lea olgoriikkalaš penšuvdna

Jus dus lea penšuvdna riikkas mii gullo EO- dahje EES-riikii (EES leat EO-riikkat ja maid Norga, Islánda ja Liechtenstein) sáhtát maid ohcat ásodatlasáhusa. Olgoriikkalaš penšuvdna galgá leat buohtastahtti ruoŧa penšuvnnain. Váldde minguin oktavuođa jus háliidat diehtit eanet.

Jus dus lea leaskapenšuvdna

Jus dus lea leaskapenšuvdna jápmima dihte mii dáhpáhuvai ovdal 2003 dus sáhttá leat riekti ohcat ásodatlasáhusa. Jus jápmin dáhpáhuvai 2003 vai maŋŋil de fertet leat riegádan ovdal 1945 vai galggat máhttit ohcat ásodatlasáhusa. 65 jahkásažžan don fertet maid váldit olggus olles ahkepenšuvnna ja olles premiepenšuvnna.

Ná ozat ásodatlasáhusa

Ozat ásodatlasáhusa Penšuvdnaeiseválddi luhtte, skovis dahje webbasajis. Ásodatlasáhus juolluduvvo gaskaboddasaččat áigemeari haga eanemusaide. Muitte ahte álo fertet ilmmuhit rievdadusaid du ekonomiijas, ásodat- dahje veahkadiliis mat sáhttet váikkuhit du ásodatlasáhusa.

Jus leat náitalan, sambu dahje čálihuvvon bealledat guođđibeahtti ovttas ohcamuša. Váikko lea dušše okta dudnos gii ohcá galggat guođđit dieđuid sisaboađu ja riggodaga birra goappašagaide. Sivva dasa lea ahte dudno sisboađut bidjot oktii go rehkenastet rievtti doarjagii.

In Swedish

Bostadstillägg - ett stöd för att betala ditt boende

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg hos oss på Pensionsmyndigheten. Olika villkor gäller beroende på vilken pension du har.

Om du har allmän pension

Du kan få bostadstillägg först från 65 års ålder, även om den allmänna pensionen kan tas ut redan från 61 års ålder. Du måste ta ut hela din allmänna pension för att kunna ansöka om bostadstillägg. Om du är född 1938 eller senare och har rätt till premiepension, måste du även ta ut hela din premiepension.

Om du har utländsk pension

Om du har pension från ett land som ingår i EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen. Kontakta oss om du vill veta mer.

Om du har änkepension

Om du har änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. Vid 65 års ålder måste du också ta ut hel ålderspension och hel premiepension.

Så ansöker du om bostadstillägg

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, antingen på blankett eller på webbplatsen. Bostadstillägg beviljas tillsvidare utan tidsbegränsning för de allra flesta. Kom ihåg att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Även om det bara är en av er som ansöker ska du lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två. Anledningen till det är att era inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till stödet.