Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dáhkáduspenšuvdna – dutnje geas leamas vuollegaš dienas

Dáhkáduspenšuvdna lea oassi almmolaš penšuvnnas gii don geas leamas unna dehe ii miige penšuvdnavuđot dienas eallima áigge oaččut.

Dus sáhttá leat riekti dáhkáduspenšuvdnii jus leat deavdán 65 jagi ja lea vuollegaš dehe iige mangelágán dienasvuđot penšuvdna. Jus oaččut vuollegaš penšuvnna sáhtát ohcat orohatlasi ja boarrásiidfuolahandoarjaga.

Lea jáhkehahtti ahte 65 jagi ahkerádji rievdá 66 jahkái jagi 2023. Olles dáhkáduspenšuvnna oažžumii gáibiduvvo ahte leat orron unnimus 40 jagi Ruoŧas dan rájis go devdet 16 jagi dassážii go deavddát 64 jagi. Jus leat orron oanit áiggi Ruoŧas šaddá dáhkáduspenšuvdna vuolit. Dat unnu 1/40 juohke váilu jagi váste.

Jus leat boahtán Ruŧŧii ja ožžon orrunlobi sirdolažžan dehe suodjedárbbaheaddjin don sáhtát dihto dáhpáhusas rehkenastit mielde iežat ovddit riikka orrunáiggi dáhkádusáigin dáhkáduspenšuvdnii.

Dáhkáduspenšuvdna unniduvvo jus dus lean dienasvuđot penšuvdna. Unnun dáhpáhuvvá osohahkii ja dagaha ahte dáhkáduspenšuvdna ii máksojuvvo ollenge go dienasvuđot penšuvdna lea alit go dihto submi.

Jus leat riegádan 1937 dehe ovdal dus sáhttá leat riekti dáhkáduspenšuvdnii. Dat doaibmá dalle buhtadussan rievdademiide mat dáhpáhuvve penšuvdnasystemas 2003.

Dáhkáduspenšuvdna go orut olggobealde Ruoŧa

Dáhkáduspenšuvdna sáhttá máksot dasa gii lea orron EO dehe EES-riikii gaskaboddosaš Ruoŧa lága jelgii(EES leat EO-riikkat sihke Norge, Island ja Liechtenstein).

In Swedish - Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet får.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Pension när du bor utanför Sverige