Dáhkáduspenšuvdna – dutnje geas lea leamaš vuollegis dines | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Dáhkáduspenšuvdna – dutnje geas lea leamaš vuollegis dines

Dáhkádusealáhat lea oassi almmolaš ealáhagas man don oaččut geas lea leamas unna dehe ii ollenge ealáhatvuđot dines eallináigge.

Dus soaitá leat riekti dáhkádusealáhahkii jus leat deavdán 65 ja ja lea vuollegaš dehe ii ollenge dienasvuđot ealáhat.

Lea jáhkehahtti ahte 65 jagi ahkerádji boahtá rievdat 66 jahkái 2023. Vai oažžu olles dáhkádusealáhaga gáibiduvvo ahte leat orron Ruoŧas unnimus 40 jagi dan jagi rájis go devdet 16 dassážii go deavddát 64 jagi. Jus leat orron dáppe oanit áigge dáhkádusealáhat šaddá vuollegit. Dat unnu Den unnu 1/40  juohke jagis mii váilu.

Dáhkádusealáhat unnu maid jus dus lea dienasvuđot  ealáhat. Unnun dáhpáhuvvá cehkiid mielde ja dagaha ii mangelágán dáhkádusealáhat máksojuvvo jus dienasvuđot ealáhat lea alit go dihto supmi.

Dáhkádusealáhat sáhttá máksojuvvot dasa gii orru EO dehe EES- riikkas ruoŧa gaskaboddosaš lága jelgii(EES lea EO-riikkat sihke Norga, Islánda ja Liechtenstein)

Jus leat riegádan 1937 dehe ovdal dus soaitá leat riekti dáhkádusealáhahkii. Dat doaibmá dalle buhtadussan rievdadusaide mat dáhpáhuvve  ealáhatsystemas.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.