Dáhkáduspenšuvdna – dutnje geas lea leamaš vuollegis dines | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Dáhkáduspenšuvdna – dutnje geas lea leamaš vuollegis dines

Dáhkáduspenšuvnnat lea oassi almmolaš penšuvnnas maid don oaččut geas lea leamaš unnán dines eallimis.

Dus sáhttá leat vuoigatvuohta dáhkáduspenšuvdnii jus don:

  • Leat deavdán 65 jagi.
  • Lea vuollegis dahje ii makkárge sisboahtovuođđuduvvon penšuvdna.

Vai galggat oažžut dáhkáduspenšuvnna gáibiduvvo ahte leat orrun unnimusat 40 jagi Ruo?as dan rájis devde 16 jagi gitta dan jahkái go deavddát 64 jagi. Jus leat orrun dáppe oanibut áiggi du dáhkáduspenšuvdna šaddá vuolibut. Unniduvvo 1/40 juohke jagis mii váilu.

Dáhkáduspenšuvdna unno maid jus dus lea sisboahotvuođđuduvvon penšuvdna. Unno lávkkiid mielde ja dahká ahte ii mákso dáhkáduspenšuvdna ollenge go sisboahtovuođđuduvvon penšuvdna lea alibut go viissis supmi.

Dáhkáduspenšuvdna sáhttá máksot dasa guhte orru EO dahje EES-riikkas (EES leat EO-riikkat ja maid Norga, Islánda ja Liechtenstein).

Jus leat riegádan 1937 dahje árabut du sáhttá leat riekti dáhkáduspenšuvdnii. Dalle doaibmá dego buhtadus rievdadusaid ovddas mat dahkkojedje penšuvdnavuogádagas 2003.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • Har fyllt 65 år
  • Har låg eller ingen inkomstgrundad pension

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.