Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Don gii leat ieš fitnodatolmmoš

Fitnodatolmmožin don fertet don ieš vástidit ahte don dinet sisa iežat penšuvdnii. Vai oaččut seamma penšuvnna go livččet bargi fertet loktet bálkká dehe badjebáza sihke máksit mávssuid ja vearuid. Don dárbbahatnai buhtadit váilu virgepenšuvnna iežat seastimiin.

Gávdnojit guokte sierra penšuvdnamávssu maid don fertet máksit fitnodatolmmožin. Vuosttas máksu lea ahkepenšuvdnamáksu dehe iežasmáksu, mii vástida dan mávssu man bargoaddi máksá bargis. Nubbi máksu lea almmolaš penšuvdnamáksu, man don oaččut lohkat buorrin alccesat daningo don mávssát vearu iežat bálkkás dehe iežat badjebáhcagis. Dát vearut ja mávssut addet dutnje almmolaš penšuvnna. 

Dehálaš jurddašit fitnodatolmmožin:

Loktet bálkká/ badjebáhcaga

Dan bálkká dehe badjebáhcaga man oaččut ja vearuhuvvo dahket ahte dinet sisa iežat almmolaš penšuvdnii.

Máksit vearu

Du almmolaš penšuvdna vuolgá das man olu don leat máksán Vearrodoaimmahahkii vearuid ja mávssuid bakte. Juohke jahki rehkenasto. 

Iežas seastin penšuvdnii

Fitnodatolmmoš it oaččo virgepenšuvnna mat eanas bargit ožžot.Jus seasttát 4,5 proseantta iežat dietnasis guhkesáigásaš seastimiin dat vástida maid eanas bargit ožžot  máksojuvvot virgepenšuvdnii.

Geahča olles iežat penšuvnna ja daga penšuvdnaprognosa

Čállimiin sisa Mina sidor ruoŧŧelaš e-legitimašuvnnain don beasat oaidnit olles iežat penšuvnna jamaid oaččut mánus.

Fitnodaga doallan maŋŋel 65?

Vaikko álggahat penšuvnna loktema sáhtát doallat fitnodaga ain. Dalle oaččut vuolit sosiála mávssuid ja stuorit bargovearrogeahpádusa.

In Swedish - Du som är egen företagare

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Driva företaget vidare efter 65?

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.