Don mearridan iežat premiepenšuvnna birra | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Don mearridan iežat premiepenšuvnna birra

Premiepenšuvdna lea oasáš almmolaš penšuvnnas. Juohke jagi bidju 2,5 proseanta du bálkkás ja iežá vearrogeatnegahtti buhtadusat penšuvdnavuoigatvuohtan dán oassái penšuvnnas.

Premiepenšuvnna vuođđuduvvo du oktasaš penšuvnnavuoigatvuođaid mielde premiepenšuvdnavuogádagas. Premiepenšuvnna sturrodat lea gitta das man  ollu máksojuvvo sisa ja got foanddat gos dus leat ruđat ovddiduvvot.

Sáhtát ieš válljet got don háliidat ahte du premiepenšuvdna  galga sajáiduvvot, muhto it dárbbaš válljet ovttage. Jus it ieš vállje de du ruđat bidjot AP7 Såfai — Stáhta jahkehálddahusmolsaeaktu. Ii gávdno mihkkege mii vuoseha ahte lea buorebut du penšuvdnii ieš válljet foanddaid go ii dahkat dan.

Jus it leat bargan Ruoŧas maŋŋil 1994 de dus ii leat vuoigatvuohta premiepenšuvdnii.

Maŋisboahttisuodji premiepenšuvdnii

Go vuosttaš gearddi ozat váldit olggus premiepenšuvnna, sáhtát čállit ovtta maŋisboahttisuoji.

Maŋisboahttisuodji mearkkaša ahte du premiepenšuvdna máksojuvvo du eamidii, isidii, čálihuvvon eallinguoibmái dahje muhtimin sambui, jus don  jámát ovdal su.

Muitte ahte máŋisboahttisuodji mielddisbuktá ahte du premiepenšuvdnamáksimušat šaddet vuolibut danin go maid galge rehkket du eallinguoibmái jus don jámát ovdal su.

In Swedish

Du bestämmer över din premiepension

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.