Lassepenšuvdna – dutnje riegádan ovdal 1954 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Lassepenšuvdna – dutnje riegádan ovdal 1954

Lassepenšuvdna lea oassi dan almmolaš penšuvnnas maid don guhte leat riegádan ovdal 1954 oaččut.

Lassepenšuvdna lea sisboahtovuodduduvvon penšuvdna ja lea vuođđuduvvon daidda sisboađuide maid leat ožžon daid jagiid mielde go leat bargan. Sisboađut leat čálihuvvon dego penšuvdnačuoggát ja dađi eanet penšuvdnačuoggát dus leat, dađi eanet du lassepenšuvdna šaddá.

Don guhte leat riegádan áigodagas 1938-53 oažžu oasi du penšuvnnas dego sisboahtopenšuvdna ja premiepenšuvdnan ja muhtin oassi dego lassepenšuvdna. Dađi maŋibut áigodagas don leat riegádan, dađi stuorit oassi sisboahtopenšuvdna/premiepenšuvnda lea ja dađi unnit oassi lassepenšuvdna lea. Jus lea riegádan ovdal 1938 oaččut dušše lassepenšuvnna.

In Swedish

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna  pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de  inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som  pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din  tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938-53 får en del  av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av  tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen  inkomstpension/ premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du  född före 1938 får du enbart tilläggspension.