Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Molsut foanddaid premiepenšuvnna olis

Premiepenšuvdna lea dat oassi almmolaš penšuvnnas man don ieš sáhtát válljet mot háliidat sajustit foanddaide. Foanddaid válljen ii mávsse maidege ja don sáhtát molsut foanddaid goas háliidat.

Jus it goassege leat dahkan iežat foanddaválljema sajustuvvo du ruđat AP7 Såfai, stáhta seastinmolssaektui mii lea heivehuvvon du agi jelgii. AP7 Såfas lea alla riska, dat mearkkaša alla oassi ossosat, go dus lea guhkki penšuvdnii ja vuolit riska go šattat boarrásit. Dat lea danin ahte dus galgá leat vejolašvuohta nu buori árvoovdáneapmái go vejolaš. Don sáhtát válljet AP7 Såfa olles dehe oasi du premiepenšuvnnas ovttas eará foanddaiguin.

Foanddaid molsun

Foanddaid molsumii čálát iežat sisa Mina sidor ruoŧŧelaš e-legitimašuvnnain, omd.mobiila Báŋko ID. Mii neavvut álo dahkat foanddamolsumiid dehe čállit sisa iežat e-legitimašuvnnain soames eará ávžžuhusas. 

Geahča mot du premiepenšuvdna lea sajuštuvvon

Don sáhtát geahččat maidda foanddaide du premiepenšuvdna lea sajuštuvvon Mina sidor.

Juohke jagi Penšuvdnaeiseváldi sádde oránšakonvoluhta jahkedieđuin du almmolaš penšuvnnas. Doppe lea diehtu mot du premiepenšuvdna lea sajuštuvvon. Go oaččut konvoluhta vuosttas geardde don oaččut dieđu mot doaimmat vuosttas foanddaválljemis.

Ale oastte maidege maid it ipmir

Gávdnojit fitnodagat mat mávssu vuostá fállet válljet, molsut ja hálddašit du premiepenšuvnna. Dát fitnodagat muhtumin seaguhuvvo Penšuvdnaeiseválddiin dehe dat almmuhit sin bargat penšuvdnaeiseválddi ovddas. Mii eat goassege ovttasbargga dakkár fitnodagaiguin.

Jus dutnje fállojuvvo bálvalusat hálddašeami ja ráđđeaddima penšuvnna olis ane fuola ahte don ipmirdat ollásit mas don mávssát .

Oassi hálddašanfitnodagain muitalit olu positiivva foandasajuštemiin ja addet ovdamearkkaid kundariin geat leat lihkostuvvan duppalastit iežas premiepenšuvdnakonto beare 5 jagis. Máŋggat dáin ovdamearkkain  eai leat duođat ja lea dehálaš ahte don dieđát maid dát bálvalusat mákset dutnje, sihke jahkásaš máksun ja foandamáksun. Soaitá gártat olu ruhta daningo olmmoš seastá iežas penšuvdnii guhkes áiggi.

Várut telefonvuvdiin

Juo suoidnemánu 1. beaivve 2018 rájis lea gildojuvvon riŋget ja márkanastit dehe vuovdit buktagiid mat gusket premiepenšuvdnasuorgái.Jus dutnje riŋge telefonvuovdi berret botket ságasteami. 

Várut alla mávssuin

Dihto fitnodagat mat fállet premiepenšuvnna hálddašanbálvalusaid váldet jahkásaš mávssu mii lea sullii 400-900 ruvnna. Dat foanddat maidda du ruđat sajuštuvvo soitet dan lassin leat olu divraseappot go seammaárvosaš molssaeavttut. Vai don seastin it galgga dáhpet gávppis, hálddašanfitnodat ferte lihkostuvvat sajuštit premiepenšuvnna nu bures ahte álggos oaččut ruoktot iežat jahkásaš mávssu , dasto árvoovdáneapmi  galgá leahkit vel buoret vai don it dáhpe gávppis.Vejolašvuohta ahte dat manná bures jagis jahkái guhkes áiggi, lea hirbmat unni.

In Swedish - Byta fonder inom premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill placera i fonder. Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill.

Om du aldrig gjort ett eget fondval placeras dina pengar i AP7 Såfa, statens sparalternativ anpassad efter din ålder. AP7 Såfa har hög risk, det vill säga hög andel aktier, när du har långt kvar till pension och lägre risk när du blir äldre. Det är för att du ska ha möjlighet till så bra värdeutveckling som möjligt. Du kan välja AP7 Såfa för hela eller delar av din premiepension tillsammans med andra fonder.

Att byta fonder

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor med en svensk e-legitimation, till exempel ett mobilt BankID. Vi avråder alltid från att göra fondbyten eller logga in med din e-legitimation på uppmaning från någon annan. 

Se hur din premiepension är placerad

Du kan se vilka fonder din premiepension är placerad i på Mina sidor.

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där finns information om hur din premiepension är placerad. När du får kuvertet första gången får du information om hur du går till väga för att göra ditt första fondval.

Köp inte något som du inte förstår

Det finns företag som mot en avgift erbjuder att välja, byta och förvalta din premiepension. Dessa företag förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten eller uppger att de agerar på uppdrag av oss. Vi samarbetar aldrig med sådana företag.

Om du blir erbjuden tjänster som förvaltning eller rådgivning kring pension så se till att du förstår fullt ut vad du betalar för.

En del förvaltningsföretag berättar om mycket positiva fondplaceringar och ger exempel på kunder som lyckats fördubbla sitt premiepensionskonto på endast 5 år. Många av dessa exempel är mycket osannolika och det är viktigt att du vet vad de tjänster som dessa företag erbjuder kostar för dig, både i årlig avgift och i fondavgift. Det kan bli mycket pengar eftersom man sparar till sin pension under lång tid.

Se upp för telefonförsäljare

Det är sedan 1 juli 2018 förbjudet att ringa och marknadsföra eller sälja produkter som rör premiepensionsområdet. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare bör du avsluta samtalet. 

Se upp för höga avgifter

Vissa företag som erbjuder förvaltningstjänster för premiepensionen tar ut en årlig avgift som ligger på cirka 400-900 kronor. De fonder som dina pengar placeras i kan dessutom vara mycket dyrare än andra jämförbara alternativ. För att du som sparare inte ska förlora på affären, måste förvaltningsföretaget lyckas placera premiepensionen så pass bra att man först får tillbaka sin årliga avgift, sedan ska värdeutvecklingen vara ännu bättre för att du inte ska förlora på affären. Chansen att det ska gå så bra, år efter år under lång tid, är mycket liten.