Ná dinet iežat penšuvnna | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ná dinet iežat penšuvnna

Juohke jagi bidju 18,5 proseanta du bálkkás ja iežá vearrogeatnegahtti buhtadusain dan almmolaš penšuvdnii. 16 proseanta bidjo sisboahtopenšuvdnii, gos penšuvnna árvu čuvvo sisaboahtovdáneami Ruoŧas.

Loahppa 2,5 proseanttain du bálkkás ja iežá vearrogeatnegahtti buhtadusain mannet premiepenšuvdnii, gos ieš beasat válljet foanddaid gosa bijat ruđaid. Sáhtát lohkat eanet foanddaid birra fálloválljemis Premiepenšuvdna.

Du bargosisboađuid lassin muhtin iežá sisboađut ja buhtadusat addet rievtti penšuvdnavuoigatvuhtii. Gohččojuvvo penšuvdnavuođđudeaddji submi. Penšuvdnavuođđudeaddji submi sáhtát oažžut jagiid ovddas unna mánáiguin, buohccebuhtadusa dahje doaibmabuhtadusa ja alit oahpu ovddas. Vai penšuvnnavuoigatvuođat mánájagiide galgá máhttit rehkenasttot Sisboađuide de dus galgá leat unnimusat vihtta jagi sisboađuiguin barggus ovdal go deavddát 70 jagi. Sisboađut galget vástidit unnimusat guokte sisboađovuođđosupmi.

Sisboahtomearri

Sáhtát dušše dinet iežat penšuvdnii muhtin sisboahtomeari rádjá. Sisboahtomearri vástida penšuvdnavuođđudeaddji sisbohtui 7,5 sisboahtovuođđosupmis jagis.

In Swedish

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.