Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Oza penšuvnna

Ruoŧas ii gávdnomiige mearriduvvon penšuvdnaahki, danin penšuvdna ii máksojuvvo automáhtalaččat dutnje. Don fertet ieš ohcat goas háliidat álggahit dan  loktema. Don ozat penšuvnna min webbáikkis dehe skoviin. 

Leago riegádan 1959 dehe maŋŋel sáhtát áramus don loktet iežat penšuvnna dan mánugo deavddát 62 jagi. Leago riegádan 1958 dehe árabu sáhtát áramus loktet iežat penšuvnna  deavddát 61 jagi. Don sáhtát bargat seamme áigge go loktet iežat almmolaš penšuvnna. Dus lea riekti bargat gitta 67 jahkái, muhto jus don iežat bargoaddiin soabadeahppi don sáhtát joatkit bargama vel guhkit. Jagis 2020 dus lea riekti bargat gitta 68 jagi rádjái.

Mađi maŋit manat i penšuvdnii dađi alit penšuvnna don oaččut. Dat vuolgá das ahte don gearggat dinet sisa eanet ruđa ja rehkenasto ahte leat pensionista oanit áigge.  

Go ozat don mearridat háliidatgo loktet olles iežat penšuvnna, dehe oasi das, mánus. Don mearridat maid háliidatgo váldit iežat premiepenšuvdna seamma áigge go eará almmolaš penšuvnna.

Oza penšuvnna golbma mánu ovdal go háliidat álgit loktet dan. Jus leat orron olgoriikkas berret ohcat guhtta mánu ovdal.

Go don leat guođđán sisa ohcamuša oaččut mearrádusa mis sullii 20: mánu ovdal vuosttas máksinmánnu.

Penšuvdnaeiseváldi máksá du almmolaš penšuvdnii aktii mánus. Jus dus lea eallit báhcán penšuvdna, orohatlassi dehe boarrásiidfuolahandoarjja máksojuvvo dát ovddut seamma áigge.

Jurddaš ahte dihto Ruoŧa virgepenšuvnnat máksojuvvo automáhtalaččat go deavddát 65 jagi, earáid fertet don ieš ohcat. Váldde aktavuođa virgepenšuvdnafitnodatservviin vai gulat mii guoská dutnje.

Oza almmolaš penšuvnna go orut eará riikkas

Jus leat bargan ja máksán vearu Ruoŧas don leat dinen sisa Ruoŧa penšuvnna. Dasa dus lea riekti vaikko orrot eará riikii pensionistan.

Jus leat orron Ruoŧa olggobealde EO- dehe EES-riikii (EES lea EO-riikkat sihke Norga, Islánda ja Liechtenstein) don galggat ohcat penšuvdnaeiseválddis dan riikkas gos orut. Don berret ohcat Ruoŧa penšuvnna unnimus guhtta mánu ovdal go háliidat iežat vuosttas mánnomávssu..

In Swedish - Ansök om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den. Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor. Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning.

Pension när du bor utanför Sverige