Virgepenšuvdna oaččut iežat bargoaddis | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Virgepenšuvdna oaččut iežat bargoaddis

Du ollislaš penšuvnnas lea earret go almmolaš penšuvdna ja vejolaš priváhta penšuvdnaseastin dábálaččat maid du virgepenšuvdna. Virgepenšuvdna mákso du bargoaddis.

Virgepenšuvdna sáhttá maid gohččojuvvot šiehtaduspenšuvdna jus du bargoaddis lea kollektiivašiehtadus.

Mana dan penšuvdnafitnodahkii mat hálddahit du virgepenšuvnna go háliidat álgit váldit olggus dan. Du virgepenšuvdnafitnodagaid oainnát jus logget sisa Du penšuvdnasiidduide webbasajis. Jus it gávnna du virgepenšuvdnafitnodaga de du dálá ja ovddit bargoaddi sáhttá addit dieđuid gosa galggat mannat.

In Swedish

Tjänstepension får du från din arbetsgivare

Din totala pension  består förutom av allmän pension och eventuellt privat pensionssparande vanligen  också av tjänstepension. Tjänstepensionen betalas av din  arbetsgivare.

Tjänstepensionen kan också kallas avtalspension  om din arbetsgivare har kollektivavtal.  Vänd dig till det pensionsbolag  som förvaltar din tjänstepension när du vill börja ta ut den. Dina  tjänstepensionsbolag ser du om du loggar in på Mina sidor. Om du inte hittar ditt tjänstepensionsbolag kan din nuvarande och tidigare arbetsgivare ge dig uppgifter om vart du ska vända dig.