Orange envelope shows how much you will get | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Orange envelope shows how much you will get

Every year you get a value statement from the Pensions Agency - the orange envelope.

The annual statement shows the balance on your accounts for income and premium pension and how your premium pension funds have developed during the year. In the orange envelope you will also receive a decision on how much pension you have earned.

If you want to gain an overview of your total pension and how much money you will receive when you retire, you can also use your e-identification or your Bank ID to log in.

In Swedish

Orange kuvertet visar hur mycket du får

Varje år får du ett värdebesked från Pensionsmyndigheten, det orange kuvertet.

Beskedet visar tillgodohavandet på dina konton för inkomstpension och premiepension och hur dina premiepensionsfonder har utvecklats under året. I det orange kuvertet får du även ett beslut om hur mycket pension du har tjänat in. De flesta får även en prognos för sin framtida allmänna pension.