AP7 Såfa and the state fund portfolios | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

AP7 Såfa and the state fund portfolios

If you do not wish to be active in selecting funds for your premium pension, you can choose between AP7 Såfa, which adjusts risk to your age, or any of the state fund portfolios, which have a fixed risk throughout the savings period.

AP7 Såfa — the national generation management option

AP7 Såfa is suitable for those who want to have a premium pension fund with low fees and who do not wish to be very active when managing their pension savings scheme. AP7 Såfa cannot be combined with other funds. If you do not select another fund or funds, your premium pension money contributions will automatically be invested in AP7 Såfa. You can select or leave AP7 Såfa at any time.

State fund portfolios with different risk levels

The three state fund portfolios are suitable for those who wish to select the correct risk level for their savings by themselves, but who do not wish to create a fund portfolio on their own. State fund  portfolios cannot be combined with other funds.

In Swedish

AP7 Såfa och statens fondportföljer

Om du inte vill engagera dig så mycket i din premiepension kan du välja mellan AP7 Såfa, som anpassar risken efter din ålder, eller någon av statens fondportföljer, som har en fast risk under hela spartiden.

AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ

AP7 Såfa är till för dig som vill ha ett sparande med låg avgift och som inte vill engagera dig så mycket i sparandet. Den är tänkt att utgöra hela ditt sparande och kan därför inte kombineras med andra fonder. Dina premiepensionspengar placeras i AP7 Såfa om du inte väljer andra fonder. Du kan när som helst välja eller välja bort AP7 Såfa.

Statens fondportföljer med olika risknivåer

Statens tre färdiga fondportföljer passar dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill skapa en fondportfölj på egen hand. Statens fondportföljer kan inte kombineras med andra fonder.