Contributions and payments towards your pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Contributions and payments towards your pension

When you are working in Sweden, 18.5 % of your salary and other taxable benefits is set aside for your national retirement pension each year. 16 % is set aside for the income pension, where the value of the pension follows earnings trends in Sweden.

The remaining 2.5 % of your salary and other taxable benefits goes towards the premium pension, where you can choose for yourself which funds to invest your money into. You do not have to make an active choice yourself. If you do not make a choice, your money will be invested in AP7 Såfa, the Seventh AP Fund (National Generation Management Option).

In addition to earned income, some other income and benefits give additional pension entitlement. These are called pensionable amounts. You can get pensionable amounts for years spent caring for young children and for periods on sickness and activity benefit or in higher education.

Income ceiling

There is a limit to the amount of income your pension pot can receive, known as the income ceiling. The income ceiling amounts to a pensionable income of 7.5 income base amounts per year.

If you run your own business

In order to get the same pension you would get if you were an employee, you will need to draw a salary or withdraw profits, pay pension contributions and taxes and compensate for the occupational pension you are not receiving by saving for your own private pension.

In Swedish

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.