Premium pension can be transferred to your partner | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Premium pension can be transferred to your partner

If you are married or are a registered partner, you can choose to transfer your pension entitlements to the premium pension to your spouse or partner.

Application for transfer must be made not later than by 30 April of the year in which the transfer is to take effect. Pension credits continue to be transferred until you give notice that they should cease to do  so.

In the event of transfer the amount is reduced by 6 percent. This money is distributed among all pension savers. The reduction  is the same for men and women. The decrease is due to the fact that it is expected that there will be more transfers from men to women than vice versa, and that women live longer on average than men.

In Swedish

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.