Supplementary pension for those born before 1954 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Supplementary pension for those born before 1954

Supplementary pension is part of the national retirement pension and is paid to those who were born before 1954.

Supplementary pension is an earnings-related pension based on the income you received over the years you have worked. Your earnings have been recorded as pension credits and the more and higher pension credits you have, the higher your supplementary pension get.

Those born between 1938 - 1953 receive part of  their pension in the form of income and premium pension and another part in the  form of supplementary pension. The later during the aforementioned period you were born, the greater the portion of the income and premium pension, and the smaller the proportion of the supplementary pension. If you were born before 1938, you have the right to supplementary pension only.

In Swedish

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna  pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de  inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som  pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din  tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938-53 får en del  av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av  tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen  inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du  född före 1938 får du enbart tilläggspension.