You control your premium pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

You control your premium pension

The premium pension is a small part of your national retirement pension. Every year 2.5 percent of your salary and other taxable benefits are allocated in the form of pension credits to this part of your pension.

The premium pension is based on your accumulated pension credits in the premium pension system. The amount of the premium pension depends on the  amount of contributions made and the investment returns on the fund assets in  which they are managed.

You can choose yourself how you want your premium pension to be invested, but you do not have to make a choice. If you do not wish to make any active choice, your money will be invested in the Seventh AP Fund (AP7 Såfa) — the National Generation Management Option. There is nothing to indicate that your pension will be higher if you select your funds yourself than if you do not do it.

If you have not worked in Sweden after 1994, you are not entitled to a premium pension.

Survivor benefits and the premium pension

When you first apply for the premium pension, you can elect survivor benefit protection.

Survivor benefit protection means that your premium pension will be paid to your spouse, registered partner, or, in some cases, your co-habitant  if you die before them.

Remember that survivor benefit protection means  that your premium pension payments will be lower because they must last longer should you die before your partner.

In Swedish

Du bestämmer över din premiepension

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.