Puede transferir la pensión por primas a su pareja | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Puede transferir la pensión por primas a su pareja

Si está casado/a o es pareja registrada puede optar por transferir sus derechos a pensión por primas a su cónyuge o pareja.

La solicitud debe enviarse a más tardar el 31 de enero del año en que comenzará a aplicarse la transferencia. La transferencia continúa hasta que usted mismo/a requiere su interrupción.

Con la transferencia el importe se reduce en un 8%. Ese dinero se reparte a todos los ahorradores. La reducción es la misma para hombres y mujeres. La reducción se debe a que se estima que se realizarán más transferencias de hombres a mujeres que al revés, y que las mujeres viven en promedio más tiempo que los hombres.

In Swedish

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.