Äldreförsörjningsstöd - om du behöver extra stöd | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Äldreförsörjningsstöd - om du behöver extra stöd

Ingress...

asdf

Äldreförsörjningsstöd - om du behöver extra stöd

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som  har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd som du kan få om inte de  andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att du måste ta ut de andra  pensionsförmånerna som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd.  Det gäller om du har allmän pension och bostadstillägg.

Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du  fyller 65 år.

Du kan ha rätt till  äldreförsörjningsstöd om du:

  • Bor i Sverige och är 65 år (du räknas som boende i Sverige om du planerar  att stanna här minst ett år)  
  • Tar ut alla pensionsförmåner du har rätt till och ändå  inte når upp i skälig levnadsnivå 

Så ansöker du om  äldreförsörjningsstöd

När du ansöker om bostadstillägg ansöker du  samtidigt om äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstöd beviljas för högst ett  år i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan. 

Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en  gemensam ansökan. Även om det bara är en av er som ansöker ska du lämna  uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två. Anledningen till det är  att era inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till  stödet.