خودتان تصمیم بگیرید که چه هنگام بازنشسته شوید | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

خودتان تصمیم بگیرید که چه هنگام بازنشسته شوید

Bestäm själv när du vill gå i pension

Eftersom det inte finns någon bestämd  pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv  ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om  du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt  Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det  land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61  år. Du kan arbeta och ta ut pension samtidigt. Du har rätt att arbeta fram till  67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu  längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det  beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär  under en kortare tid.   

När du ansöker bestämmer du  om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör  också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga  allmänna pensionen.

Du får ut din pension från och med den månad du  ansöker. Det är därför viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid. Det är  lagom att lämna in din ansökan två till tre månader innan du vill få ut  pensionen.