Allocation logement et l’aide de subsistance aux personnes âgées | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Allocation logement et l’aide de subsistance aux personnes âgées

Les personnes percevant une faible pension ou n’ayant aucune pension ont droit à l’allocation logement ou l’aide de subsistance aux personnes âgées. 

Allocation logement — un complément pour les personnes ayant une faible pension

Les personnes ayant une faible pension et résidant en Suède peuvent faire une demande et avoir droit à l’allocation logement. Lors de la demande d’allocation logement, nous évaluons toujours en même temps si vous avez droit à l’aide de subsistance aux personnes âgées.

Qui peut faire une demande?

Vous pouvez faire une demande de pension à partir de 65 ans et si vous avez perçu votre pension générale ou une pension équivalente de l’étranger. Il est courant de faire une demande d’allocation logement plus tard dans la vie, par exemple lorsque l’on devient célibataire.

Vous pouvez faire une demande que vous viviez en location ou que vous soyez propriétaire de votre logement et vous pouvez également faire une demande si vous avez des ressources financières. Ce sont vos dépenses et coûts concernant votre logement, vos revenus, vos ressources financière et votre situation familiale qui déterminent le montant de l’allocation. Pour savoir si vous devriez faire une demande d’allocation, vous pouvez utiliser notre outil de calcul disponible sur www.pensionsmyndigheten.se. Vous pouvez également nous appeler.

Comment faire une demande

Vous devez faire votre demande auprès de l’Office suédois des pensions, Pensionsmyndigheten. Le plus simple est de faire votre demande sur internet. Dans certains cas, vos proches peuvent une demande pour vous. Si vous êtes marié(e), en concubinage ou partenaire enregistré(e), vous pouvez faire une demande commune. 

Signalez tout changement de situation

N’oubliez pas que vous devez toujours signaler tout changement concernant votre situation économique, votre condition de logement ou votre situation familiale pouvant affecter votre allocation. Il est important de signaler tout changement de situation pour, à la fois, ne pas perdre une chance de percevoir plus et ne pas percevoir trop et avoir à rembourser.

Aide de subsistance aux personnes âgées – si vous ne percevez aucune pension ou si vous avez seulement droit à une plus petite part

L’aide de subsistance aux personnes âgées est une aide financière pour les personnes résidant en Suède et qui ne perçoivent pas de pension ou ne peuvent percevoir l’intégralité de leur pension, par exemple si la personne est arrivée en Suède tard dans sa vie. Cette aide vous permet de payer pour votre logement et de subvenir à vos besoins.

Vous devez en faire la demande de la même manière que pour l’allocation logement; la demande est identique et valable pour les deux types d’aide financière. De même pour l’aide de subsistance aux personnes âgées, vous devez signaler tout changement de situation pouvant l’affecter.

In Swedish

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Det är din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation som sammantaget avgör om och hur mycket du kan få. För att veta om du bör ansöka kan du använda vår beräkningshjälp som finns på pensionsmyndigheten.se. Du kan också ringa till oss.

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. 

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och  behöva betala tillbaka.

Äldreförsörjningsstöd – om du saknar eller endast har rätt till en mindre del pension

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.