La pension par capitalisation peut être transférée à votre partenaire | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

La pension par capitalisation peut être transférée à votre partenaire

Si vous êtes marié ou partenaire enregistré, vous pouvez choisir de transférer votre droit à pension par capitalisation à votre épouse ou époux ou à votre partenaire.

La demande devra être faite au plus tard le 31 janvier de l'année où le transfert doit débuter. Le transfert se poursuivra jusqu'à ce que vous demandiez qu'il soit interrompu.

Le transfert réduit le montant de la pension de 8 pour cent. Cet argent est redistribué à tous les cotisants. La réduction est égale pour les hommes et les femmes. Cette réduction provient du fait qu'il est probable qu'il y aura plus de transferts des hommes vers les femmes que vice versa et que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes.

In Swedish

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.