Pension complémentaire – pour vous qui êtes né(e) avant 1954 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pension complémentaire – pour vous qui êtes né(e) avant 1954

La pension complémentaire est une partie de la pension du régime général allouée aux personnes qui sont nées avant 1954.

La pension complémentaire [tilläggspension] est une pension liée aux revenus et basée sur les revenus que vous avez perçus pendant les années où vous avez travaillé. Les revenus sont enregistrés sous la forme de points de pension et plus vous avez de points, plus importante sera votre pension complémentaire.

Si vous êtes né entre 1938 et 1953, vous percevez une partie de votre pension sous forme de pension basée sur le revenu et de pension par capitalisation et une partie sous forme de pension complémentaire. Plus vous êtes né(e) tard dans cette période, plus la part pension basée sur le revenu et de pension par capitalisation est importante et bien entendu plus la part de pension complémentaire est faible. Si vous êtes né(e) avant 1938, vous percevez seulement la pension complémentaire.

In Swedish

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna  pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de  inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som  pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din  tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938-53 får en del  av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av  tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen  inkomstpension/ premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du  född före 1938 får du enbart tilläggspension.