Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dodatna mirovina – za vas koji ste rođeni prije 1954

Dodatna mirovina je dio opće mirovine, a primaju je osobe rođene prije 1954. godine.

Dodatna mirovina se temelji na prihodima i njenu osnovu čine svi prihodi koje ste ostvarili tijekom godina dok ste radili. Prihodi su registrirani u obliku mirovinskih bodova, te što je veći broj i vrijednost tih bodova, veći je i iznos vaše dodatne mirovine.

Za vas koji ste rođeni u razdoblju između 1938. i 1953. godine jedan dio mirovine čini mirovina po osnovi prihoda i premijska mirovina a jedan dio dodatna mirovina. Što ste kasnije u tom razdoblju rođeni, to je veći dio mirovine koju čine mirovina po osnovi prihoda i premijska mirovina, a manji dio koji čini dodatna mirovina. Vama koji ste rođeni prije 1938. godine isplaćuje se samo dodatna mirovina.

In Swedish

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna  pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de  inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som  pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din  tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938-53 får en del  av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av  tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen  inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du  född före 1938 får du enbart tilläggspension.