Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ovako zarađujete svoju mirovinu

Za opću mirovinu svake godine se izdvoji 18,5 posto vaše plaće i drugih oporezivih naknada. 16 posto je namijenjeno mirovini po osnovi prihoda, čija vrijednost prati razvoj prihoda u Švedskoj.

Preostalih 2,5 posto od Vaše plaće i drugih oporezivih naknada namijenjeno je premijskoj mirovini, kod koje sami birate fondove u koje želite uložiti novac. Ne morate sami birati. Ukoliko ne izaberete sami, Vaš novac će se staviti na fond AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Pored prihoda od rada postoje i drugi prihodi i naknade na osnovu kojih se stiču mirovinska prava. Oni se zovu ”iznosi koji čine osnovu za ostvarenje prava na mirovinu”. Oni Vam mogu biti priznati za godine koje ste proveli uz malu djecu ili tijekom kojih ste primali naknadu za oštećenje zdravlja ili naknadu vezanu za aktivnost ili pohađali visokoškolsko obrazovanje.

Gornji limit prihoda

Prihod na osnovu kojeg zarađujete mirovinu ima izvjesnu gornju granicu, tzv. ”gornji limit prihoda”. Gornji limit na prihode na godišnjem nivou odgovara mirovinskoj osnovici u iznosu od 7,5 obračunskih osnovica.

Ako ste privatnik

Kako biste primali istu mirovinu kao da ste zaposlen, potrebno je si isplaćivati plaću ili višak, uplaćivati takse i porez te nadoknaditi izostalu mirovinu iz radnog odnosa putem privatne mirovinske štednje.

In Swedish

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.