Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premijsku mirovinu možete prenijeti na svog životnog suputnika

Ako ste u braku ili registriranom partnerstvu, mirovinska prava na premijsku mirovinu možete prenijeti na suprugu/supruga ili partnera.

Prijavu za to morate podnijeti najkasnije 31. siječnja one godine od koje će željeni prijenos važiti. Prijenos će se nastaviti sve dok novom prijavom ne zatražite njegovu obustavu. 

Prilikom prijenosa aktualni iznos se umanjuje za 8 posto. Ta sredstva se raspoređuju na sve mirovinske štediše. Umanjenje je jednako i za muškarce i za žene, a posljedica je očekivanja da će biti više prijenosa mirovinskih prava sa muškaraca na žene, nego obratno, kao i činjenice da žene u prosjeku žive dulje od muškaraca.

In Swedish

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.