Zajamčena mirovina – za vas koji ste imali niske prihode | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Zajamčena mirovina – za vas koji ste imali niske prihode

Zajamčena mirovina je dio opće mirovine, a namijenjena je onima koji su imali nisku mirovinsku osnovu ili koji nisu ostvarili mirovinsku osnovu tijekom života.

Pravo na zajamčenu mirovinu možete ostvariti pod slijedećim uvjetima:

  • ako ste navršili 65 godina 
  • ako imate nisku mirovinu po osnovi prihoda ili ako nemate nikakvu mirovinu tog oblika.

Pravo na punu Zajamčenu mirovinu možete ostvariti ako ste živjeli u Švedskoj najmanje 40 godina, računajući od navršene 16. pa sve do navršene 64. godine života. Ako je to vrijeme kraće, zajamčena mirovina  biće niža. Zajamčena mirovina se umanjuje za 1/40 za svaku godinu koja vam nedostaje.

Zajamčena mirovina se umanjuje i ako primate mirovinu po osnovi prihoda. Umanjenje tiječe postupno i dovodi do toga da isplata zajamčene mirovine potpuno prestane kada mirovina po osnovi prihoda pređe određeni utvrđeni iznos.   

Zajamčena mirovina se može isplaćivati i osobama koje su nastanjene u nekoj od zemalja članica EU ili EEA (EEA obuhvaća zemlje članice EU i Norvešku, Island i Lihtenštajn).

Ako ste rođeni 1937. godine možete imati pravo na zajamčenu mirovinu, koja u tom slučaju predstavlja kompenzaciju za promjene koje je donio mirovinski sistem iz 2003. godine.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • Har fyllt 65 år
  • Har låg eller ingen inkomstgrundad pension

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.