Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Zajamčena mirovina – za vas s niskim prihodima

Zajamčena mirovina je dio opće mirovine, koju dobivaju oni koji su imali nisku mirovinsku osnovu ili koji nisu ostvarili mirovinsku osnovu tijekom života.

Pravo na zajamčenu mirovinu možete ostvariti ako ste napunili 65 godina i imate nisku ili nikakvu mirovinu koja se temelji na zaradi.

Dobna granica od 65 godina vjerojatno će se promijeniti na 66 godina 2023. godine. Pravo na punu zajamčenu mirovinu možete ostvariti ako ste živjeli u Švedskoj najmanje 40 godina od navršene 16. pa sve do navršene 64. godine života. Ako je to vrijeme kraće, zajamčena mirovina biće niža. Ona se umanjuje za 1/40 za svaku godinu koja vam nedostaje.

Zajamčena mirovina se umanjuje i ako imate mirovinu na temelju prihoda. Umanjenje tiječe postupno i dovodi do toga da isplata zajamčene mirovine potpuno prestane kada mirovina na temelju prihoda pređe određeni utvrđeni iznos.

Zajamčena mirovina se može isplaćivati i osobama koje su nastanjene u nekoj od zemalja EU ili EGP na temelju privremenog švedskog zakona (EGP su države članice EU i Norveška, Island i Lihtenštajn).

Ako ste rođeni 1937. godine ili ranije možete imati pravo na zajamčenu mirovinu. Ona tada predstavlja kompenzaciju za promjene u mirovinskom sustavu iz 2003. godine.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.