AP7 Såfa ja valtion fontisalkut | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

AP7 Såfa ja valtion fontisalkut

Jos sie et kovin halvaa perehtyä omhaan preemiapansuuhniin, sie saatat valita joko AP7 Såfa:n, joka anpassaa riskin sinun iän mukhaan, eli jonku valtion fontista, joila oon sama riski koko säästöajan.

AP7 Såfa — Valtion ikäluokkahallinto-altternatiivi

AP7 Såfa oon sulle joka halvaat säästön jossa oon pienet maksot ja joka et halvaa kovin syventyä tähän säästämisheen. Ajatus oon ette kaikki sinun säästäminen oon siinä ja sillä sitä ei saata samala valita muitaki fontia. Sinun preemiepansuunirahat siotethaan AP7 Såfa:an jos sie et valitte muita fontia. Sie saatat koska vain valita AP7 Såfa:n eli valita sen pois.

Valtion fonti-salkut joila oon eri riskitasot

Valtion kolme valmista fonti-salkkua passaavat sulle joka itte halvaat valita minkä tason riskin sie halvaat säästämiselle, mutta et kuitenkhaan halvaa tehä ommaa fonti-salkkua. Valtion fonti-salkkuja ei saata yhistää muitten fontitten kans.

In Swedish

AP7 Såfa och statens fondportföljer

Om du inte vill engagera dig så mycket i din premiepension kan du välja mellan AP7 Såfa, som anpassar risken efter din ålder, eller någon av statens fondportföljer, som har en fast risk under hela spartiden.

AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ

AP7 Såfa är till för dig som vill ha ett sparande med låg avgift och som inte vill engagera dig så mycket i sparandet. Den är tänkt att utgöra hela ditt sparande och kan därför inte kombineras med andra fonder. Dina premiepensionspengar placeras i AP7 Såfa om du inte väljer andra fonder. Du kan när som helst välja eller välja bort AP7 Såfa.

Statens fondportföljer med olika risknivåer

Statens tre färdiga fondportföljer passar dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill skapa en fondportfölj på egen hand. Statens fondportföljer kan inte kombineras med andra fonder.