Asuntolisä ja vanheempainelatustuki | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Asuntolisä ja vanheempainelatustuki

Sulla, jollako oon matala pansuuni elikkä jollako puuttuu pansuuni kokohnaans, saattaa olla oikeus saaja asuntolisän elikkä vanheempainelatustuen.

Asuntolisä – lisä sulle jollako oon matala pansuuni

Jos sulla oon matala pansuuni ja asut Ruottissa, sie saatat hakea ja sulla saattaa olla oikeus saaja asuntolisän. Ko sie haet asuntolissää met tutkima aina samala jos sulla kansa oon oikeus saaja vanheempainelatustukea.

Kukas saattaa tehhä hakemuksen?

Sie saatat tehhä hakemuksen siltä vuelta lähtien ko sie täytät 65 vuotta ja olet ottanu ulos koko sinun ylheisen pansuunin elikkä vastaavan ulkomaalaisen pansuunin. Se oon tavalista tehhä hakemuksen asuntolisästä jälemin elämässä, esimerkiksi jos sie tulet yksinhäiseksi.

Sie saatat tehhä hakemuksen riippumatta jos sie hyyräät elikkä omistat sinun asunon ja sie saatat kansa tehhä hakemuksen vaikka sulla oon omasuuksia. Se oon sinun asuntokostanus, sinun sisäletulot, omasuukset ja peretilane jokka yhtheisesti päättävät kunka paljon sie saatat saaja. Ette saaja tiehoon jos sie piät tehhä hakemuksen sie saatat käyttää meän räknäysapua jonka sie löyät osotheela: pensionsmyndigheten.se. Sie saatat kansa soittaa meile.

Näin sie tehet hakemuksen

Sie tehet hakemuksen meilä Pansuunivirastolla. Se oon helpoin tehhä hakemuksen webin kautta. Vississä taphauksissa omhaiset saattavat tehhä sulle hakemuksen. Jos sie olet naimisissa, sampu elikkä rekistreerattu paartneri tet jätättä yhtheisen hakemuksen.

Ilmota muutoksia

Muista ette sie häyt aina ilmottaa muutoksia sinun ekonomiissa, asunto- elikkä peresuhtheissa jokka saattavat vaikuttaa sinun asuntolissää. Se oon tärkeätä ette sie ilmotat muutoksia niin sen takia ette sie et menetä korkeampa maksoa ko sen takia ette sie et saa liika paljon ja tarttet maksaa takashiin.

Vanheempainelatustuki – jos sulla uupuu elikkä vain oon oikeus pienemphään oshaan pansuunia

Vanheempainelatustuki oon tuki sulle joka asut Ruottissa ja uupuu pansuunia elikkä et saata saaja täyttä pansuunia, esimerkiksi jos sie olet tullu Ruothiin hiljain elämässä. Se oon tuki ette sie saatat maksaa sinun asunosta ja pärjätä sinun elatuksen kansa.

Sie tehet hakemuksen samala laila ko asuntolisästä, sama hakemus jällaa molemalle etule. Vanheempainelatustuelekki jällaa ette sie sitten häyt ilmottaa muutokset jokka saattavat vaikuttaa sinun vanheempainelatustukea. 

In Swedish

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Det är din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation som sammantaget avgör om och hur mycket du kan få. För att veta om du bör ansöka kan du använda vår beräkningshjälp som finns på pensionsmyndigheten.se. Du kan också ringa till oss.

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. 

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och  behöva betala tillbaka.

Äldreförsörjningsstöd – om du saknar eller endast har rätt till en mindre del pension

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.