Asuntolisä – tuki sinun asumisen maksamiselle | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Asuntolisä – tuki sinun asumisen maksamiselle

Sie joka olet pansuunilla ja asut Ruottissa saatat hakea asuntolissää Pansuuniviran-omhaiselta. Eri ehot jällaavat riippuen siittä mikä pansuuni sulla oon.

Jos sulla oon ylheinen pansuuni

Asuntolissää saatat saa vasta 65-ikäsestä lähtien vaikka ylheisen pansuunin saattaa ottaa ulos jo 61-ikäsestä lähtien. Sie hääyt ottaa ulos koko sinun ylheisen pansuunin ennenkö saatat hakea asuntolissää. Jos olet syntyny 1938 eli myöhemin ja sulla oon oikeus saa preemiepansuunia, sie hääyt ottaa ulos koko preemiepansuunin kans.

Jos sulla oon pansuunia ulkomailta

Jos sulla oon pansuunia jostaki EES-maasta (EES oon EU-maat ja Norja, Iislanti ja Liechtenstein) sulla saattaa kans olla oikeus hakea asuntolissää. Ulkomaan pansuunin häätyy olla verrattavissa Ruottin pansuunin kans. Ota yhtheys meän kans jos halvaat tietää enämpi.

Jos sulla oon leskenpansuuni

Jos sulla oon leskenpansuuni joka perustuu kuolintaphaukseen ennen vuotta 2003, sulla saattaa olla oikeus hakea asuntolissää. Jos kuolintaphaus oli vuona 2003 eli myöhemin, sinun häätyy olla syntyny ennen vuotta 1945 ennenkö saatat hakea asuntolissää. 65-vuotihaana sinun häätyy kans ottaa ulos koko ikäpansuuni ja koko preemiepansuuni.

Näin haet asuntolissää

Asuntolissää sie haet Pansuuniviranomhaiselta, joko blanketilla eli webbpaikalta. Asuntolisä myönethään toistaseksi ilman aikaraijaa usseimille. Muista ette sinun pittää aina ilmottaa semmosista muutoksista sinun ekonomiissä, asunto- eli perhetilantheessa jokka saattava vaikuttaa sinun asuntolishään.

Jos sie olet naimisissa, sambo eli rekistreerattu partneri, tet tehettä yhtheisen hakemuksen. Vaikka teistä vain yksi hakis, sinun häätyy antaa tiot teän kummanki tuloista ja varalisuuesta. Syy siihen oon ette teän tulot räknäthään yhtheen ko kattothaan oonko teilä oikeus saa tukea.

In Swedish

Bostadstillägg - ett stöd för att betala ditt boende

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg hos oss på Pensionsmyndigheten. Olika villkor gäller beroende på vilken pension du har.

Om du har allmän pension

Du kan få bostadstillägg först från 65 års ålder, även om den allmänna pensionen kan tas ut redan från 61 års ålder. Du måste ta ut hela din allmänna pension för att kunna ansöka om bostadstillägg. Om du är född 1938 eller senare och har rätt till premiepension, måste du även ta ut hela din premiepension.

Om du har utländsk pension

Om du har pension från ett land som ingår i EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen. Kontakta oss om du vill veta mer.

Om du har änkepension

Om du har änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. Vid 65 års ålder måste du också ta ut hel ålderspension och hel premiepension.

Så ansöker du om bostadstillägg

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, antingen på blankett eller på webbplatsen. Bostadstillägg beviljas tillsvidare utan tidsbegränsning för de allra flesta. Kom ihåg att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Även om det bara är en av er som ansöker ska du lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två. Anledningen till det är att era inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till stödet.