Hakea pensjuunia | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Hakea pensjuunia

Koska ei ole päätettyä pensjuuni-ikkää pensjuunia ei makseta auttomaattisesti ulos sulle. Sie häyt itte hakea kun haluat alkaa othaan ulos sitä.

Sie haet pensjuunia meän veppipaikala eli blanketissa. Jos asut Ruottin ulkopuolela yhessä EU- eli EES-maassa (EES on EU-maat ja Norja, Islanti ja Liechtenstein) sie piät hakea sen maan pensjuunivirastossa missä sie asut.

Sie saatat varhaimiten ottaa pensjuunin siittä kuukauesta kun täytät 61 vuotta. Sie saatat olla töissä samala aikaa kun otat sinun ylheisen pensjuunin. Sulla on oikeus olla töissä 67 vuotheen asti. Mutta jos sie ja sinun työnantaja tuletta yhteisymmäryksheen sie saatat jatkaa vielä pitemphään.

Sen myöhemin sie tulet pensjunääriks sen korkeaman pensjuunin sie saatat saa. Se riippuu siittä ette sie kerkiät tienata lissää rahhaa ja ette sie pensjunäärinä räknäthän olla lyhemän aijan.

Kun haet sie päätät jos sie haluat ottaa ulos koko sinun pensjuunin, eli osan siittä, joka kuukausi. Sie päätät kans jos haluat saa sinun preemiepensjuunin samasta aikakauesta kuin muu ylheinen pensjuuni.

Hae pensjuunia kaks kuukautta ennen kun haluat alkaa othaan ulos sitä. Jos asut ulkomaila sie piät hakea kuus kuukautta aiemin.

Pensjuunivirasto maksaa ulos ylheisen pensjuunin kerran kuukauessa. Jos sulla on jälkhiin elhoon jäänheitten pensjuuni, asuntolissäys eli vanhustenelantotuki net eut maksethaan ulos samala kertaa.

 

In Swedish

Ansöka om pension

Eftersom det inte finns någon bestämd pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.