Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jälkiläispansuuni – ekonoominen tuki ko kuolee

Ko joku likhiinen omhainen kuolee sie likhiisennä saatat saaja jälkiläispansuunin ekonoomisenna tukena. Jälkiläispansuuni kuuluu ylheisheen pansuuhniin ja siiheen kuuluu lapsipansuuni, muutospansuuni ja leskipansuuni. 

Jos likhiinen omhainen kuolee se ei merkitte aivan surua ja kaipoa. Se saattaa kansa vaikuttaa ekonoomista tilanetta. Yks sisäletulo perheessä katoa mutta usseimat maksot oon vieläki jäljelä. Jälkiläispansuuni oon ekonoominen turva joka pittää peittää osan siittä elatuksesta jonka se kuole tuotti.

Jos sie asut Rottin ulkopuolela sie häyt itte hakea jälkiläispansuunia. Hakemusta tarvithaan kansa jos jälkiläinen oon lapsi ja se kuolu vanheempi ei ole koskhaan asunu Ruottissa.

Jos kuolema oon työhöönliittyvä niin kuolinpesä saattaa saaja hautajaisapua. Sulla jälkiläisenä saattaa kansa olla oikeus saaja jälkiläiseloränttyä. 

Jälkiläispansuuni jos sie asut Ruottin ulkopuolela  

Ruottalainen jälkiläispansuuni perustuu ruottalsishiin olosuhtheishiin ja toimii ekonoomisenna turvana joka pittää peittää osan siittä elatuksesta jotako se kuole tuotti.

Vaatimus ette olla oikeutettu ruottalaisheen jälkiläispansuuhniin oon ette se kuole joskus oon ollu töissä elikkä asunu Ruottissa. Jälkiläispansuuni perustuu kokohnaans sen kuohleen pansuunikarttumisheen jonka hään oon tienanu kokhoon Ruottissa.

Jos kuohleela oon matala pansuunikarttuma Ruottissa niin jälkiläispansuuni tullee kansa olheen matala. Se jällaa riippumatta jos jälkiläiselä oon matala elikkä ei yhthään pansuunia siinä maassa jossako hään assuu.

Jälkiläisohjaus

Yhtheistyössä Veroviraston ja Försääkrinkikassan kansa met olema ottanheet esile  jälkiläisohjauksen ette helpottaa sinua joka olet menettänny jonku likhiisen. Jälkiläisohjausta saattaa kuvata tikitaalisenna tukena. Siinä kirjotethaan esimerkiksi mitä sie piät tehhä ensinä ko likhiinen omhainen oon kuolu, mikä saattaa oottaa jonku kuukauen, ja vuosia sen jälkhiin. 

Jälkiläisohjaus (informasuuni oon ruottiksi)

In Swedish - Efterlevandepension - ekonomiskt stöd vid dödsfall

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter.

Efterlevandeguiden.se